Särskild undervisningsgrupp - Vindängens skola

I denna särskilda undervisningsgrupp arbetar och lär elever med diagnoser inom autismspektrat.

Verksamheten är anpassad efter både individ och grupp.

Målen är att:
- Alla elever minst ska nå godkända resultat i alla ämnen.
- Alla elever ska kunna bemöta andra människor i kända och okända miljöer på ett bra sätt.

Verksamheten erbjuder grundskola och fritids. Fritidsdelen anpassas efter de elever som finns på fritids.

Elever med diagnos inom ast har alla olika förutsättningar av att lära tillsammans med andra. Många klarar detta bra, med rätt anpassningar.