Föräldrainformation

Vindängen

Frånvaro

Elevs frånvaro skall anmälas till Skola24 varje dag eleven är sjuk.

Ansökan om ledighet
Ansökan om extra ledighet för elev skall sökas i god tid på hemsidan.

Flyttning
Kontakta klassläraren och expeditionen i så god tid som möjligt före flyttningen.  

Lärarnas arbetstid
Vår målsättning är att alla kontakter mellan förälder och skola skall kunna förläggas till dagtid. Ett exempel är våra gemensamma utvecklingssamtal.

Skolhälsovård
Skolhälsovården är mest av förebyggande natur och skall inte innebära sjukvård i egentlig mening. Klassundersökning av elever i år 1 och 4.   Skolsköterskans tider på Vindängen:   måndag-onsdag. Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt!  

Cykling till och från skolan
Skolan kan inte bestämma, om eleverna skall cykla till skolan eller inte. Det är emellertid ett faktum, att barn inte är mogna att klara sig i trafiken på cykel före 9-10 års ålder utan att någon vuxen är med. Alla barn som cyklar med skolan ska ha hjälm. Vi tycker det är självklart att barnen har hjälm även till och från skolan.
 
Olyksfallsförsäkring
Kommunen har olycksfallsförsäkring.

Öppningstider
Skolan börjar kl 08.00.  
Fritidshemmet är öppet mellan kl. 06.00-18.30.  
De som är i behov av barnomsorg före kl 08.00 måste ha morgontid på Fritids.