Ordningsregler

Allmänt uppträdande

 • Jag uppträder på ett trevligt sätt mot alla.
 • Man ska behandla andra som man vill bli behandlad själv.
 • Alla får vara med.
 • Jag använder ett vårdat språk.
 • Jag är aktsam om inne- och utemiljön samt skolans material.
 • Jag går inomhus.

Raster

 • Jag går ut på rasten
 • Jag är på skolans område under rasten.
 • Jag äter gärna frukt, men inte godis i skolan.
 • Jag tar ansvar för mina egna saker.
 • Jag hämtar en vuxen om vi själva inte kan lösa det som är svårt.
 • Jag kastar inte snöboll under skoltid.

Matsalen

 • Jag tänker på trivseln och pratar i samtalston.
 • Veckans värdar torkar borden i matsalen.  

Cykling

 • Jag cyklar inte på skolgården.

Skadegörelse av skolans material och byggnader

 • Om jag är vårdslös och förstör något får jag ersätta det.