Verksamhetsplan Vindängens förskola

Vindängens förskola är förskolan med en utmanande, kreativ miljö som ger livsmod och framtidstro.

Vindängens förskola består av 6 avdelningar med 110 barn 1-5 år. I verksamheten arbetar 21 pedagoger. Verksamheten är åldershomogen och vi utgår från barnens olika förutsättningar. Våra två småbarnsavdelningar arbetar tillsammans och planerar sin verksamhet ihop i ett storarbetslag. Fler av avdelningarna utökar sitt samarbete under hösten 2017.

Förskolans vision är Kreativitet och framtidstro.

Alla barn ska känna sig uppmärksammade, respekterade och trygga. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt skapar vi föruttsättningar för barnen att utveckla sin nyfikenhet och lust att lära. Arbetet med att skapa tillgängliga miljöer som är inbjudande, åldersanpassade och inspirerande fortgår hela tiden på avdelningarna, våra gemensamma torg och i utemiljön. Vi arbetar i projekt som utgår från barnens intressen.