Kontakt Vindängens förskola

Vindängens förskola
Bengt Heljesgatan 1
521 40 Falköping

Profil: Kreativitet och framtidstro

Harmonin
0515 - 88 66 34

Avd Lyckan

0515 - 88 66 22

Avd Fröjden

0515 - 88 66 32

Avd Glädjen

0515 - 88 66 33

Avd Nejden

0515 - 88 66 31

Avd Dungen

0515 - 88 66 20

Avd Gläntan

0515 - 88 66 21

Förskolechefer
Lisa Johansson
0515-88 53 82

Anneli Mellander
0515-88 55 01

Barnomsorgskontor
0515-88 56 00

Administratör
Karin Johansson
0515-88 53 80