Gläntan/Dungen/Dungen

Vi är två avdelningar som samarbetar under hela dagen.

På avdelning Gläntan har vi i nuläget 22 barn inskrivna. Barnen är födda 2013-2016. Vi som arbetar på avdelningen heter Anna-Sara, Maria, Emelia, Ingalill och Amal.

På avdelningen Dungen är 22 barn inskrivna. Barnen är födda 2013-2016. Vi som arbetar på avdelningen heter Ann-Britt, Ewalena, Malin och Ingalill.

Vi arbetar utifrån barnens intressen i mindre och större projekt. Barnen har bland annat arbetat med projektet "Här bor jag" och dokumenterat, skapat, berättat om sina hus och sig själva.