Glädjen/Fröjden

Glädjen/Fröjden är en 1-2 års avdelning. Vi som arbetar här heter Sara, Catrin, Sara, Karosh, Linda, Helena, Annika och Raghda.

 Vi jobbar med att se naturförändringar vid dammen. Vi har utforskat snö-is-vatten genom olika experiment. Under våren har vi arbetat med djurlivet i dammen. Barnen har haft funderingar på om det kan finnas hajar, grodor, krabbor mm där.

Ett barn visade intresse för skriftspråket och väckte många andra barns nyfikenhet. Detta tog vi tillvara på genom förändring och tillförande av material i miljön. Detta har främjat många barns lärande.