Vindängens förskola

Vindängens förskola är Falköpings största förskola. Förskolan är belägen i Falköpings södra kant på Vilhelmsroområdet. Vi är förskolan med en kreativ miljö som ger livsmod och framtidstro.

Förskolan har sex avdelningar

Fröjden och Glädjen är två avdelningar för de yngsta barnen.
Lyckan har barn födda 2014-2016 och Gläntan och Dungen har barn födda 2013-2016.
Nejden är avdelningen för de största barnen. 

_______________________________________________________________________________

Pia Karlsson och Lina Modén

Måltidspedagogik

Här är Pia Karlson och Lina Modén. Pia arbetar som förskollärare och Lina som kock på Vindängens förskola.

Vi går en utbildning genom Läromat, som är ett utbildningsföretag inom måltidspedagogik.

Måltidspedagogik är ett förhållningssätt till mat och råvaror. Det ska vara lustfyllt och spännande att arbeta med mat och livsmedel. Alla har en anknytning till mat och vi kan därför arbeta med det som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska vara på barnens villkor och inget bedöms som rätt eller fel. Alla har rätt till sin egen smak. Genom ett utforskande arbetssätt gör vi det okända känt.
Till exempel en ny grönsak eller frukt.

Genom måltidspedagogik får vi på ett naturligt och roligt sätt med alla mål i läroplanen.

Målet med utbildningen är bl a att få barn att våga smaka och prova och att de på längre sikt äter mer frukt och grönt och varierad kost. Detta leder till sunda levnadsvanor och en bra inställning till mat.

Genom medvetna val kan vi påverka vår miljö och även vår framtid.

I vår utbildning ingår vissa praktiska uppgifter som vi gör tillsammans med barnen/ personal/ föräldrar.

– Vi hoppas genom detta kunna inspirera och få fler delaktiga i måltidspedagogik. Vi tycker att detta är ett roligt sätt att jobba, säger Pia och Lina.