Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-11-08

Byggnaden för åk 6-9 på Vartoftaskolan stängs tillfälligt

Vid ombyggnad av NO-salen har sprickor upptäckts i den byggnad som eleverna i årskurs 6-9 vistas i. Den delen av Vartoftaskolan kommer därför att stängas tillfälligt torsdag–fredag 9–10 november samt måndag 13 november, dvs. tre skoldagar. Övriga byggnader och årskurser berörs ej.

Den aktuella byggnaden ska undersökas av experter för att säkerställa vad sprickorna beror på och om åtgärder behöver göras.

Uppdaterad information om läget kommer att delges berörda på måndag 13 november.

Information till elever och föräldrar

Alla elever är välkomna som vanligt till skolan torsdag morgon.

Torsdag, fredag och måndag kommer alla klasser att ha mentorsdagar. Respektive klassmentor kommer att möta upp eleverna vid bussarna direkt på morgonen och informera om var de ska vara.

Eleverna i Yllestad och Åsle kommer dessa dagar att ha all sin undervisning på sina respektive skolor.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta skolchef Karina Bronell vi mejl
barn.utb@falkoping.se