Kontakt Vartofta förskola

Vartofta Förskola

Adress
Ållebergsvägen 22  
521 75 Vartofta  
Box 20

vartoftaforskola@edu.falkoping.se

Förskolechef
Ulrica Folkesson
0515-88 65 02

Barnomsorgskontor
0515-88 56 00
barnomsorg@falkoping.se

Avd Blå
0515-88 66 25
   
Avd Röd
0515-88 66 26
     
Avd Gul
0515-88 66 27
     
Avd Grön
0515-88 66 28
    
Arbetsrum
0515-88 66 29
    
Kostenheten Kök
0515-88 66 30


Skoladministratör
Linda Uddenstig
0515-88 65 20
linda.uddenstig@falkoping.se