Avdelning Björnen

Avdelningen Björnen är en storavdelning med 40 barn inskrivna som är mellan 3 och 6 år. Här arbetar Tove, Pernilla, Anette, Jennie och  Annica.

Dagarna präglas av mycket lek, sång, skapande, utevistelse, gymnastik i vår lekhall och mycket mer. Vi strävar efter att få trygga, omtänksamma, självständiga, nyfikna och skapande barn.

Värdegrunden präglar hela vår verksamhet och vårt arbetssätt utgår ifrån att vi ser, bemöter och respekterar alla barn såväl som vuxna. Vi uppmuntrar och lyfter fram barnens olika förmågor under alla dagsrutiner och under dagens alla aktiviteter löper språket som en röd tråd. Vi använder oss också av tecken som stöd som språkförstärkande verktyg.

Vi värdesätter ett nära samarbete med föräldrar för barnens bästa. Det är viktigt att alla trivs och har roligt tillsammans!