Klasser på Regnbågen

På Regnbågens skola och fritidshem finns 18 elever från åk 1-9.

Eleverna är uppdelade i fem klasser, A-E.   

Mentorer klass A
Catarina Melker
0515-88 55 16

Clara Liljeblad (Angelica Isberg, föräldraledig)
0515-88 55 16 

Mentor klass B
Teija Slunga
0515-88 55 20

Mentor klass C
Annika Löfholm
0515-88 55 18

Mentor klass D
Camilla Adolfsson
0515-88 55 18

Mentor klass E
Clara Liljeblad
0515-88 55 17