Regnbågen, grundsärskola med inriktning träningsskola

Träningsskolan Regnbågen

Grundsärskolan Regnbågen är en del av enhet Mösseberg. Regnbågen tillhör den obligatoriska grundsärskolan, de flesta eleverna läser med inriktning träning. Vi finns nedanför Mössebergsskolan.

Skolans Vision

bokstaven L

LÄRA FÖR LIVET
LIKA VÄRDE
LUST ATT LÄRA
LITA TILL SIN EGEN FÖRMÅGA