Odensbergsskolans fritidshem

Vår vision: Vi lär tillsammans med hjärna och hjärta

Barn och elever från Odensbergsskolans fritidshem ska

  • vara rustade för framtiden
  • ha goda kunskaper
  • känna tilltro till sin egen förmåga

Fritids är till för att komplettera skolan på ett allsidigt sätt vad det gäller utveckling och lärande. Vi ska se till att tillvara på elevernas lust att lära. Vår verksamhet anpassas efter elevernas intresse, erfarenheter och förutsättningar. Vår uppgift är att ge barnen andra erfarenheter och kunskaper än vad de får i skolan.

På fritids i Odensberg bedrivs en pedagogisk verksamhet och vi jobbar efter grundskolans läroplan, Lgr 11 samt skolverkets allmänna råd för fritidshem.

Våra byggstenar för en bra verksamhet är trygghet, social gemenskap och lust att lära.

Vårat övergripande mål med verksamheten är en barngrupp där solidaritet, ansvar och samarbetsförmåga är ledstjärnor.

Vårt arbetssätt och mål - Odensbergs fritidshem

Enligt läroplanen skall fritidshemmet erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierande och utgår från barnens behov och intressen. (skolverkets allmänna råd om fritidshem)

Vi kommer att anpassa verksamheten efter barnens behov och jobba mycket med att få ihop gruppen. Samarbetsövningar och andra övningar som tränar empati, turtagning och känslan av lyckas kommer genomsyra vår verksamhet.

Vi har en väldigt fin omgivning och den tar vi vara på genom att vara ute mycket. Vi har en härlig skogsdunge där barnen kan leka, experimentera och vi kan äta mellanmål i vårt vindskydd. Intill skolgården ligger Odenskulle. Där ordnar vi tipspromenader och andra aktiviteter. Det är viktig att barnen får möjlighet att lära sin närmiljö och dess olika möjligheter. (skolverkets allmänna råd för fritidshem)

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga åren skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Läroplanen för fritidshemmet, Lgr 11

Det är väldigt viktigt anser vi med den fria leken. I den fria leken lär sig barnen turtagning, det sociala samspelet mellan individer, konflikthantering etc. Därför finns den alltid med som inslag i vårt arbete. En annan viktig del i vår verksamhet är den skapande verksamheten.

Vi bedriver en verksamhet som vi enligt läroplanen kommer att ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov. Vi försöker i största möjliga mån att planera vår verksamhet så att detta kan uppfyllas.

Verksamheten

Vi öppnar alla dagar kl 6.30 (om det inte finns någon personal på fritids till exempel vid sjukdom gå till förskolan och lämna ditt barn).

Behöver ni barnomsorg tidigare lämnar ni ert barn på förskolan som öppnar 6.20.

Fritids stänger kl 17.00 mån-tors och kl 16.30 fredagar.

De barn som är kvar går till förskolan.
Förskolans telefonnummer är 88 66 64 eller 88 66 65.

För att ditt barns vistelse ska bli så bra som möjligt vill vi även informera om följande.

  • Vi är ute varje dag så det bör finnas kläder efter väder.
  • Om du som förälder är sjuk, är det du som avgör om dit barn ska vara hemma. Är du hemma och vårdar sjukt barn eller är ledig, ska givetvis ditt barn också vara ledig.
  • Vi på fritids vill att du lämnar aktuella telefonnummer så att vi kan nå dig om något inträffar med ditt barn (till exempel sjukdom eller olycksfall).
  • Om ditt barn är sjukt eller extra ledig vill vi veta det innan kl 07.00 samma dag, ring 88 66 62.

En dag på fritidshemmet

Vi äter frukost klockan 7.40 i matsalen.
8.30 börjar skolan.
13.10 öppnar fritids igen. Vi äter då frukt och har en liten samling där vi går igenom dagen.
14.30 äter vi mellanmål.  Under loven är det lite annorlunda tider.

En vecka på fritids kan se ut så här:

Måndag:  Temastund.
                Fri lek inne/ute

Tisdag:   Aktivitetsdag med valbara aktiviteter.
               Fri lek inne/ute

Onsdag
:  Samling med berättelsestund
               Fri lek inne/ute

Torsdag
: Samarbetsövningar (EQ)
               Fri lek inne/ute
               Baka

Fredag
:  Ansvarsuppgifter
               En valbar aktivitet (olika aktiviteter i idrottssalen, läs och spelstund i biblioteket, film)
               Fri lek inne/ute

Varje vecka har vi en grovplanering som vi följer. Personalen har olika aktiviteter att ansvara för samt att göra en planering inför det. Vi jobbar en del med EQ för att stärka gruppen, få bättre självförtroende, träna på socialt samspel och samarbetsförmåga. Några gånger i månaden bakar vi tillsammans med barnen. På fredagar brukar vi äta och ibland tillaga vårt mellanmål på fritids.