Odensbergsskolans fritidshem

Vår vision: Vi lär tillsammans med hjärna och hjärta

Barn och elever från Odensbergsskolans fritidshem ska

  • vara rustade för framtiden
  • ha goda kunskaper
  • känna tilltro till sin egen förmåga

Fritids är till för att komplettera skolan på ett allsidigt sätt vad det gäller utveckling och lärande. Vi ska se till att tillvara på elevernas lust att lära. Vår verksamhet anpassas efter elevernas intresse, erfarenheter och förutsättningar. Vår uppgift är att ge barnen andra erfarenheter och kunskaper än vad de får i skolan.

På fritids i Odensberg bedrivs en pedagogisk verksamhet och vi jobbar efter grundskolans läroplan, Lgr 11 samt skolverkets allmänna råd för fritidshem.

Våra byggstenar för en bra verksamhet är trygghet, social gemenskap och lust att lära.

Vårat övergripande mål med verksamheten är en barngrupp där solidaritet, ansvar och samarbetsförmåga är ledstjärnor.