Mössebergsskolans fritidshem

Fritidshemmen Topazen, Rubinen, Smaragden och Diamanten är vackert belägna vid foten av Mösseberg. Detta ger mycket goda möjligheter till friluftsverksamhet och utevistelse.

Fritids verksamhet utgår ifrån Läroplanen och "Allmänna råd för fritidshem". Utifrån dessa styrdokument och kommunens prioriterade mål arbetar vi fram mål för vår verksamhet som utvärderas varje år. Är du intresserad finns målen uppsatt vi fritids entré.

Vi strävar mot att

  • eleven utvecklar ett eget ansvar
  • eleven uppmuntras till kreativt tänkande
  • lyssna aktivt på eleven och ta tillvara elevens egna idéer och omsätta dessa i vår verksamhet
  • utevistelsen blir en naturlig del av dagen
  • främja elevens egen skaparlust

Fritidsplats erbjuds vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar.

På skolan finns tre skolgårdar med bra lekutrustning. Fritids har också tillgång till idrottshall, musiksal och bibliotek.