Ledighet Mössebergsskolan

Elevers ledighet

Alla elever i Sverige har rätt till utbildning och har skolplikt. Skolåret omfattar 178 skoldagar. Kortare ledigheter för enskilda angelägenheter kan beviljas upp till 10 dagar/läsår.

Längre ledigheter kan försvåra för eleven att nå kunskapskraven. En samlad bedömning görs då av elevens skolsituation innan ledighet beviljas.

Då ska följande beaktas:

- Ledighetens längd

- Elevens studiesituation

- Hur angelägen ledigheten är för eleven

- Möjligheter till att kompensera för den förlorade undervisningen

För längre ledigheter, mer än 10 dagar, krävs synnerliga skäl och beviljas i princip aldrig.

Vill du ansöka om ledighet, klicka här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster