Mössebergs Förskola

Mössebergs förskola är en natur/hälsoinspirerad förskola som ligger på sluttningen av Mösseberg med närhet till skog, natur, djurpark och grönområden som är en stor tillgång för vår verksamhet.

Vi jobbar för att barn och föräldrar ska känna sig välkomna, uppmärksammade och trygga.
Med ett demokratiskt arbetssätt där barnen får vara med och ha inflytande i sin vardag och där vi utgår från barnens intresse i våra projektarbeten. Genom att vara medforskande pedagoger vill vi ta tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära.

Förskolan har 3 avdelningar

  • Fjärilen är för de yngsta barnen.
  • Trollsländan är en mellanavdelning.
  • Humlan är avdelningen för de äldsta barnen.