Montessoripedagogikens kännetecken

Maria Montessori (1870-1952)

  
Maria Montessori hade stor tilltro till barns förmåga och intelligens.
Hon såg,precis som vi kan se idag, att barn har en stark vilja att upptäcka, att pröva och att lära sig mer om sig själva och sin omvärld.
Denna inre drivkraft, att bli alltmer självständig, observerade Maria Montessori hos barn i hela världen och detta oavsett om de levde i en fattig eller rik miljö.
Barn genomgår samma utvecklingsfaser och har samma behov oavsett om de levde i en fattig eller rik miljö.
Barn genomgår samma utvecklingsfaser och har samma behov oavsett var i världen och vilken tid de lever i.

Montessoripedagogiken bygger på barns behov i olika skeden av livet och är den enda pedagogik som bygger på barns psykiska utveckling.
Just detta har gjort att Montessoripedagogiken är spridd över hela världen och att den i dag är lika aktuell som i början av seklet.

Maria Montessori upptäckte bland annat att;

- Barn kan välja själva.
- Barn älskar att repetera övningar.  
- Barn har en otrolig förmåga till koncentration när de gör något som intresserar dem.                
- Barn älskar ordning och meningsfull sysselsättning.
- Barn har inget behov av belöning eller bestraffning.
 - En känsla av värdighet växer fram hos barn när de själva får välja sysselsättning och hålla på så länge de själva önskar.