Sensoriska materielen

Genom de sensoriska materielen får barnet utveckla alla sina sinnen
som lukt, smak, syn, hörsel, känsel och även färg och stereognostiska sinnena.

Saker i hylla