Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten har en syskonavdenling och en liten småbarnsavdelning med plats för tio barn.

Paletten erbjuder en spännande, stimulerande och lärande miljö som är trygg och utformad efter barnets behov.

Utgångspunkten är Montessoripedagogiken, en tydlig tilltro till barnet och dess inneboende möjligheter.