Lilla Gunghästens förskola

Lilla Gunghästens ledord: För att barn och vuxna ska våga växa och känna trygghet i förskolan är det viktigt att verksamheten bedrivs i en demokratisk anda. Som medforskande, engagerade pedagoger tar vi vara på barnens nyfikenhet, ger och får utmaningar samt ser möjligheter i vardagen och genom leken.

På Lilla Gunghästens förskola har vi en språkutvecklande miljö där vi tar tillvara på barns experimenterande av språk i alla former. Med värme, glädje och nyfikenhet stärker vi barnens lust och intresse för att lära genom att erbjuda lärorika och inbjudande miljöer.

Förskolan består av fyra avdelningar: Pärlan, Pricken, Kulan och Bollen. Vi har ca 65 barn inskrivna. Barnen har flera olika nationaliteter vilket berikar vår förskola.

Lilla Gunghästens förskola är belägen vid fotbollsplanerna Odenvi och Ållevi. Vi har även nära till räddningstjänstens idrottshall. Vår gård består bl a av vikingaskeppet Tora som barnen leker mycket i.