Skolan är till för ditt barn

En broschyr om de nya läroplanerna
och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn
i grundskolan,grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan.