Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kinnarpsskolan 2017/18

Planen upprättas en gång om året. Klicka nedan för att se den som är aktuell just nu.