Nationella prov 17/18

Nationella prov är obligatoriska för eleverna och därför beviljas ingen ledighet de dagar när proven genomförs. Nedan hittar du information och datum som gäller för läsåret 17/18.