Plan mot diskriminering och kränkande behandling Junibackens förskola

Varje läsår utarbetas en likabehandlingsplan med syfte att främja barns rättigheter samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.