Om förskolan

Vår vision

Vi strävar efter att varje barn ska känna lust och trygghet på vår förskola. För att kunna utveckla sin egen självständighet och tillit till sin egen förmåga utvecklas lekmiljöerna kontinuerligt efter barnens intresse och behov. Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande lärmiljö där barns nyfikenhet och vetgirighet tas tillvara på. För oss är barnens tankar och idéer grunden för vårt fortsatta arbete tillsammans. Vi anser att vi-känslan på förskolan Junibacken är viktig och samarbetar över avdelningarna då vi anser att "Alla barn är allas barn".