Hästbackens förskola

Hästbackens förskola ligger i centrala Falköping. Vi har 5 avdelningar. I förskolan finns kommunens enda natt- och helgverksamhet. Dessutom finns en resursavdelning där förskolebarn med särskilda behov är integrerade.

Förskolan är Möjligheternas hus, där barnens inflytande styr verksamheten och vi ser allas olikheter som en tillgång.

Jag vill

  • Utvecklas i en inspirerande miljö.
  • Ta vara på barnens nyfikenhet och  intressen.

Vi pedagoger:

- ser till barnens behov och intresse.

-observerar och ser vad barnen behöver för utmaningar för att väcka deras nyfikenhet.

-tänker på hur vi presenterar material och ställer i ordning miljön så att den blir inbjudande. Material synligt för barnen.

-sätter upp inspirerande bilder på väggarna.

Jag kan

  • Utforska enskilt och i grupp.
  • Uppmuntra  barnen till att våga prova.

Vi pedagoger:

-är närvarande pedagoger som stöttar och tror på barnets förmågor och uppmuntrar deras kompetens.

-erbjuder barnen en inspirerande mljö med olika valmöjligheter vid lek och forskande.

-ger barnen tid att lyckas. 

-ser till att materialet är tillgängligt och anpassat efter varje ålder/barngrupp.

Jag får

  • Vara mig själv i en trygg miljö.
  •  Tycka, säga, göra vad jag vill om det inte kränker någon annan.
  • Utmaningar så jag utvecklas utifrån mina egna förutsättningar.

Vi pedagoger:

-är närvarande, lyssnar och ser varje barns behov så att de känner sig trygga och vågar vara sig själva.

-ser till att vi har ett bra förhållningssätt gentemot alla barn och vuxna.

-ser till att det finns ett tillåtande klimat där barnen kan lyckas och vågar misslyckas.

Jag vågar

  •  Framföra idéer
  • Ta hjälp av kompisar
  • Prova nytt

Vi pedagoger:

-lyssnar och tar tillvara på barnens tankar och idéer.

-uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.

-ger barnen utmaningar att våga prova nytt.

Möjligheternas hus