Bra att veta om Fritidshem

Fritidshem - Vad är det?

Fritidshem vänder sig till skolelever från förskoleklass till och med årskurs 6, det vill säga elever i åldrarna 6 -12 år. Det viktigaste uppgifterna inom skolbarnomsorgen är att i en lugn och ordnad tillvaro stödja barnen i deras utveckling. Fritidshemmet ingår i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och skall bidra till att målen som finns angivna där uppnås.

Inskolning

De flesta elever som börjar på fritidshem har tidigare varit på förskola. Övergången sker då successivt och personalen sköter det mesta av inskolningen. De elever som inte varit på förskola tar kontakt med oss på fritidshemmet för ett besök.

Bra att veta

Eleverna skall ha med sig en omgång byteskläder, liksom regnkläder och stövlar. Eleverna använder samma hylla och krok både när de är i skolan och på fritidshemmet så det behövs bara en uppsättning av regnkläder och stövlar. Det är bra om kläderna är märkta. Se till att både ytterkläder och innekläder är oömma.

Gustaf Dalénskolan är en skofri skola vilket betyder att vi tar av ytterskorna i kapprummet. Vi rekommenderar att eleverna har på sig inneskor eller tofflor inomhus.

Fritidshemmet är stängt två dagar per läsår för verksamhetsplanering och fortbildning för personalen.