Dagsrutiner

De flesta aktiviteter och utflykter har vi på förmiddagen, då vi har mest personal och barnen är som piggast.

Tema

Vi arbetar med ett tema som sträcker sig termins - eller årsvis, där vi tillsammans med barnen fördjupar oss i ett ämne.

Fri lek

Barns viktigaste arbete är att leka. Under leken bearbetar barnen händelser och upplevelser, samt tränar sin självständighet och turtagande.

Utevistelse

Vi är ute varje dag och då ges tillfälle för barnen att röra sig obehindrat. Vi gör även utflykter och går till skogen. 

Vila

Alla barnen behöver vila en stund mitt på dagen och det gör vi på alla avdelningarna. 

Sångsamling

Alla avdelningarna träffas regelbundet  för att sjunga och ha en trevlig stund tillsammans.

 

Bra att tänka på

Tänk på att inte lämna/hämta ditt barn under måltid, det stör de andra barnen.

Frukost äter vi vid ca kl 7.45-8.30
Lunch äter vi vid ca kl 11.30-12.15
Mellanmål äter vi vid kl 14.30-15.00