Förskolechef

Gunilla Lind är förskolechef för förskolan Fyren. Välkommen att kontakta henne när det gäller frågor kring förskola.

Förskolan Fyren består av sex avdelningar med barn mellan 1-5 år.
              
Lärande ska överskrida tid och rum, utgå ifrån såväl individens som gruppens behov. Vi anpassar verksamheten till alla barn i förskolan och utmanar till lek och lärande i en miljö som är både utmanande och trygg.