Flobyskolans fritidshem

Vår vision - vi lär tillsammans med hjärna och hjärta


Barn och elever på Flobyskolans fritidshem ska

  • vara rustade för framtiden
  • ha goda kunskaper
  • känna tilltro till sin egen förmåga

Floby fritidshem har sin verksamhet i gamla lågstadiebyggnaden på Floby skola. I denna byggnad finns även Floby förskolas 5-årsverksamhet Lyckan samt Förskoleklass och klass 2.

Utanför har vi tillgång till en skolgård som erbjuder lek bland träd, buskar, gräs, sand och på asfalt, en varierande utemiljö. Vi har en rolig linbana med klätterställning intill. Finns många gungor och flera fotbollsplaner. Närheten till vår skolskog och de fina hasselbackarna är något som vi på Flobyfritids trivs med.

Under vintermånaderna har vi pulkabacken runt knuten. På sommaren har vi möjlighet att erbjuda era barn följe till Flobybadet samt sommarsimskolan om ni så önskar och verksamheten tillåter. 

Välkommen till oss!

En dag på fritids

En dag på fritids består av morgon och eftermiddagsfritids. Många av våra barn kommer både på morgonen och eftermiddagen.

På morgonen har vi lugna aktiviteter för att barnen ska få en bra start på dagen. Efter skolan är det blandade aktiviteter, både ute och inne. Leka i legorummet, kuddrummet, måla, rita och skapa i skapanderummet leka med barbies, hästar, bilar, plusplus, spela sällskapsspel med mera som uppskattas.

Samling

Varje dag efter skolan har vi en kort samling med frukt. Då är barnen antingen uppdelade i olika grupper klassvis eller gemensam storsamling. Detta för att få en liten pause mellan skola och fritids och landa i fritidsverksamheten.

Utelek

Vi försöker vara ute varje dag, antingen direkt efter skolan eller efter mellanmålet.

Vi har också en stor härlig utegård där barnen leker.

Vi går går regelbudet till vår skolskog i Hasselbackarna. Där leker vi både fritt och lite styrda utomhuslekar. Vi upptäcker vår natur vi har omkring oss och gemensamt ser hur samma natur förändrar sig genom våra fyra årstider,

Vi har också tillgång till Flobyskolans idrottshall några gång/vecka där barnen får turas om att pröva olika bollsporter och lekar. Övriga barn får välja mellan lek eller skapande.

Månadens grattis

Sista fredagen i varje månad samlar vi de barn som fyllt år och som vill bli uppvaktade. De får välja en gemensam födelsedagssång som övriga barn och pedagoger sjunger för dom.

Måltider

Frukost - vi äter frukost kl. 7.50

Mellanmål - vi äter mellanmål kl. 14.30

Öppning och stängningstid

Fritids öppnar kl. 06.15 och stänger kl.18.30.

Vi har öppet alla lov och lovdagar förutom v.29 och 30 samt kompetensutvecklingsdagar. Se läsårsdata, Falköpingskommun, Flobyskola och fritidshem.

Vid behov av barnomsorg v.29-v.30 finns alltid ett öppet fritidshem i kommunen som ni får ansöka om vid behov.

Viktigt att veta

Floby Fritidshem öppnar kl. 6.15 på morgonen och har verksamhet fram till kl. 8.35 då skolan börjar. Klockan 13.05 är skolan slut för de yngre eleverna och då startar fritidsverksamheten igen och är öppen fram till 18.30.

Dagtid arbetar vi pedagoger som resurser i skolans verksamhet och är då inte anträffbara på våra telefoner, endast telefonsvar mellan kl. 8.35-12.45. Ni kan skicka sms vid behovav att nå oss till vår mobil dygnet runt. Mobilen kollas av regelbundet under fritidstid och skoldag.

Under den tid som fritids har verksamhet kan man nå oss på telefon: 0515-88 65 92. Ibland kan vi ha svårt att  svara och då går en telefonsvarare på efter 4 signaler där man kan lämna meddelanden. Glöm inte att tydligt tala om ditt ärende och vilket barn det gäller.

Denna telefonsvarare lyssnas av kontinuerligt under dagen.

Vi kan även nås på mobilnummer 0702-26 23 50 då fritids har verksamhet.

Observera att du inte kan lämna information gällande fritids i kontaktböckerna eller på lösa lappar till skolan. Vi vill att ni tar kontakt direkt med fritids genom ett telefonsamtal eller då du hämtar och lämnar ditt barn. Detta för att undvika eventuella missförstånd.

Vi uppskattar att du följer ditt barn in till fritids för att få en personlig kontakt mellan personal och anhöriga.

Samarbete och en god personlig kontakt med information kring ditt barn mellan fritids och hemmet är viktigt för vår verksamhet.

Vi ses på Floby fritids!

Pedagogisk gruppverksamhet

Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet till skolan den del av dagen då ni som föräldrar arbetar eller studerar. Vår uppgift är att komplittera skolan och erbjuda ert barn en meningsfull fritid.

Vår verksamhet utgår ifrån Läroplanen för fritidshem enligt skolverkets LpO11

Vi på Floby fritids vill:

  •  Att vår verksamhet ska vara rolig och stimulerande för ert barn.
  • Ta tillvara på ert barns nyfikenhet och lust till att lära.
    Samtidigt ska ert barn också kunna ta det lugnt och umgås med sina vänner.

Vi önskar att ni som föräldrar är så delaktiga som möjligt och ert intresse är viktig för vår verksamhets utveckling. Vi vill gärna ta del av era åsikter och idéer.

Ett bra samarbete mellan personal och föräldrar är en viktig föutsättning för vårt arbete på Floby Fritidshem.

Ni föräldrar lägger in ert barns schema i vår e-tjänst.länk till annan webbplats

Detta är mycket viktigt för oss i vårt arbete så vi personal kan planera vår verksamhet efter den barngrupp vi har. Detta är också viktigt för att kunna beställa måltider som ert barn äter under fritidstiden.