Flobyskolans Fritidshem

Vår vision - vi lär tillsammans med hjärna och hjärta


Barn och elever på Flobyskolans fritidshem

  • vara rustade för framtiden
  • ha goda kunskaper
  • känna tilltro till sin egen förmåga

Floby Fritidshem har sin verksamhet i gamla lågstadiebyggnaden på Floby skola. I denna byggnad finns även Floby förskolas 5-årsverksamhet Lyckan samt Förskoleklass och klass 2.

Utanför har vi tillgång till en skolgård som erbjuder lek bland träd, buskar, gräs, sand och på asfalt, en varierande utemiljö. Vi har en rolig linbana med klätterställning intill. Finns många gungor och flera fotbollsplaner. Närheten till vår skolskog och de fina hasselbackarna är något som vi på Flobyfritids trivs med.

Under vintermånaderna har vi pulkabacken runt knuten. På sommaren har vi möjlighet att erbjuda era barn följe till Flobybadet samt sommarsimskolan om ni så önskar och verksamheten tillåter. 

Välkommen till oss!