Kontakt Floby förskola

Floby Förskola

Adress
Smältebäcksvägen 19
521 52 Floby
     
Avdelningar:
   
Lunden
0515-88 65 61

Dungen
0515-88 65 62
    
Täppan
0515-88 65 63

Gläntan
0515-88 65 64

Skogsbrynet
0515-88 65 75

Lyckan
0515-88 65 72

Barnomsorgskontor
0515-88 56 00  
barnomsorg@falkoping.se

Förskolechef
Carina Olsson
carina.olsson@edu.falkoping.se
0515- 88 65 68      

    
Skoladministratör
Eva Fahlqvist   
Telefon: 0515-88 65 65