Plan mot diskriminering och kränkande behandling Centralskolan

Centralskolan

Vi står för en skola där ALLA ska känna sig trygga och skolan ska
vara en plats där ALLA ska trivas!

Vi arbetar aktivt mot:
- Felaktiga normer
- Kränkande behandling
- Mobbning

Likabehandlingsplan CentralskolanPDF