Personal Broddetorpsskolan

Susann Rehn, rektor

Christina Levander, åk F

Åsa Ahlén, åk 1

Annelie Tegehall, åk 2-3

Ulrika Athley Hägg, resurs åk 2-3

Thorbjörn Carlsson, åk 4

Ingvar Levander, åk 5

Mikaela Andersson, kokerska

Minette Filipsson, kokerska

Tan Detklahan, städ

Mikael Karlsson, fritids och skola

Monica Green Kardell, fritids och skola

Adam Fredén, fritids och skola

Fredrik Svensson, fritids

Jakob Johansson, musik

Birgitta Friggeråker, resurs

Magnus Hägg, slöjd

Anikó Blomsjö, kurator

Monica Kraft, expeditionen

Ingelöw Gilenmyr, skolsköterska

Marika Väisänen, bibliotikarie