Personal Broddetorpsskolan

Susann Rehn, rektor

Christina Levander, åk F

Torbjörn Carlsson, åk 1

Mari Svensson, åk 2

Annelie Tegehall, åk 3

Ulrika Athley Hägg, resurs åk 3

Ingvar Levander, åk 4, 5

Mikaela Andersson, kokerska

Minette Filipsson, kokerska

Tan Detklahan, städ

Mikael Karlsson, fritids och skola

Monica Green Kardell, fritids och skola

Adam Fredén, fritids och skola

Fredrik Carlström Svensson, fritids och skola

Speciallärare Åsa Ahlén

Margareta Bohman, slöjd

Anni Kvarndal, kurator

Monica Kraft, expeditionen

Ingelöw Gilenmyr, skolsköterska

Marika Väisänen, bibliotikarie