Broddetorps fritidshem

Vi delar utrymme med skola och bibliotek i nya fina lokaler. Skolan har en fin idrottshall som fritids nyttjar under eftermiddagarna. Fritidshemmet är också integrerat med skolans verksamhet i Lek- och lärskola.

Om Broddetorps fritidshem

Vi börjar eftermiddagarna med att en fritidspersonal går in i varje klass och hämtar de barn som ska vara på fritids. Sedan klär alla fritidsbarn på sig och går ut.

14:00 är det mellanmål. Efter mellanmålet får eleverna vara inne och då får de välja mellan att vara i aktivitetsrummet, biblioteket och i gymnastiksalen. Då finns det mycket att välja bland. Det bland annat pysslas, målas, byggs och dator spelas. I gympan spelas det bland annat boll och leks olika lekar.

De äldre barnen (årskurs 3-6) äter mellanmål ca 14:40. Därefter går de ut en stund. Efter mellanmålet får barnen vara inne och då får de välja mellan att vara i aktivitetsrummet, biblioteket och i gymnastiksalen. Då finns det mycket att välja bland. Det bland annat pysslas, målas, byggs och dator spelas. I gympan spelas det bland annat boll och det leks olika lekar.

Vid ca 16:30 är det fruktstund.