Broddetorps förskola

Broddetorps förskola är belägen i samma byggnad som skolan. Förskolan har tre avdelning:

  • Blåsippan - Blåsippan är vår småbarnsavdelning. Vi jobbar för att skapa en trygghet för barnen. Under höst och vinter går vi till gymnastiksalen en gång i veckan.
  • Vallmon - Vallmon är vår mellanavdelning. Här går barn som är 3 och 4 år. Vi på Vallmon arbetar med dynamiken i små grupper. Vårt arbetssätt grundar sig på flexibilitet och dynamik. Grundtanken är att ge barnen den utmaning de behöver baserat på deras ålder.
  • Gullvivan - Gullvivan är vår "lilla" stora avdelning. Här finns inskrivna barn som är 5 år. Vi lånar ibland in 4-åringar från Vallmon. På Gullvivan jobbar vi med musik av olika dess slag och former, vi arbetar även aktivt med alfabetet i form av våra böcker med bokstäver, pussel och sånger. Hälsa har vi även i våra samlingar, detta i form av massage, avslappning, yoga och mycket mera… Vi kommer även in på siffror, antal och klockan. Ett intresse som barnen nappat på. Tema har vi gemensamt på förskolan.

    Vårt arbetssätt grundar sig på flexibilitet och dynamik. Grundtanken är att ge barnen den utmaning de behöver baserat på deras ålder.

Vår profil och vision