Personal Åttagårdsskolan

Ainassaari Malin Lärarassistent

Andersson Thérese Lärare åk 4-5, idrott åk4-5

Celander Gunilla  Sva-lärare

Djupström Salme Specialpedagog

Dyvnäs Marie Lärarassistent

Fazliu Edita Modersmålslärare Albanska,Tyska

Floryd Eva-Lott Elevassistent

Friberg Åsa Administratör

Grahn Hanna Fritids

Hallgren Therese Lärare åk 4-5

Hassan Mohamed Modersmålslärare/Studiehandledare somaliska

Högberg Helen Förskollärare

Johansson Gunnel Elevhälsokonsulent

Johansson Jacob Musiklärare, Lärarassistent

Kakaee Fahmi Modersmålslärare Kurdiska

Karlsson Susanne Skolsköterska

Kivelä Therese Lärare åk 1, ma åk 3

Landin Cecilia Resurspedagog

Larsson Helena Resurspedagog

Lindström Carina Förskollärare

Löfgren Alternäs Sara  Lärare åk 3, Eng 4-5, bild

Melin Sofia Lärare åk 2

Mokelainen Filip Fritids

Mulnic Jasminka Modersmålslärare bosniska

Osman Ismail Resurspedagog

Persson-Melander Annika Lärare textilslöjd

Sandahl Henrik (Daniel Tidqvist vik ht-17) Lärare trä- och metallslöjd

Salman Dima Lärarassistent

Shukri Marah Studiehandledare arabiska

Sjölin Yvonne Fritids

Wallén Henrik Idrott åk 1-3, resurspedagog

Westerlund Eric Resurspedagog

Östman Erica Sva-lärare