Åttagårdsskolans fritidshem

Vi tar emot barn från 6-12 år både före skolans början och efter skolans slut. Vi har ett stort härligt grönområde vid Åttagårdsskolan, som vi utnyttjar varje dag för utelek och många olika aktiviteter.

Vi arbetar aktivt för att stärka barnens sociala kompetens. Ett barn som lärt sig hantera sociala relationer, har respekt och känner empati för andra har bättre förutsättningar att inhämta kunskap. Leken är det viktigaste för barnen på fritidshemmet.

Vårt fritidshem har ca 75 barn inskrivna fördelade på två avdelningar. På avdelningen Castor går de barn som går i förskoleklass och i 1:an och på avdelningen Pollux går de som går i 2:an och uppåt.

Ni hittar oss nära skolans idrottshall där vi har våra lokaler, men vi breder gärna ut oss på eftermiddagarna och använder oss av såväl grupprum, klassrum och idrottshallen.

På fritids bedrivs en pedagogisk verksamhet och vi jobbar efter Lgr 11 samt skolverkets allmänna råd för fritidshem.

Hos oss får barnen framförallt  leka både inom och utomhus. Genom leken utvecklas barnen socialt, emotionellt, motoriskt  och intellektuellt. Genom att leka och fantisera stimulerar man barnens utveckling och därför får den stort utrymme hos oss.

Den social kompetensen prioriteras och därför arbetar vi med samarbetsövningar, värderingsövningar och ibland även med massage.

Dessutom har vi mycket skapande verksamhet med barnen, vi målar, klipper , klistrar , syr , väver, bakar m.m. allt grundar sig på barnens önskemål, det är ju deras fritid vi jobbar med.

 

Dagsrutiner:

Vår verksamhet är öppen från kl 06.00 till kl 18.00.

07.40 serveras frukost i matsalen.

Skoldagen börjar 8.00

Efter skolans slut tar fritids över, en personal från fritids hämtar eleverna i klassrummet vid sista lektionens slut.

13.45 Äter Castor mellanmål i matsalen.

14.30 Äter Pollux mellanmål i matsalen.