Åttagårdsskolan

Den lilla skolan med den stora gemenskapen

Åttagårdsskolan är en F-5 skola med ca 150 elever.
Skolan ligger mitt i ett bostadsområde med både hyreshus och villor. Den omges av ett stort attraktivt grönområde med kullar, lekytor och fotbollsplan.

Inom promenadavstånd finns ishall, simhall, konstgräsplan, tennishall, idrottshall och Fårabergets naturområde.

Vår vision

Vår vision är att alla på skolan ska känna gemenskap, trygghet och medkänsla samt visa respekt för varandra. Detta synsätt ska genomsyra allt arbete i verksamheten.

På skolan arbetar vi medvetet med att strukturerat öka barns/elevers förmåga till empati. Det gör vi genom att försöka vara positiva förebilder, samtal om värdegrundsfrågor, positivt bemötande, skapa vi-känsla, öka barnens självkänsla, att de duger som är.