Blanketter och dokument

Åsarpsskolans ordningsregler

Vår skola ska vara en arbetsplats där man visar vänlighet och omtänksamhet.
 
Alla på Åsarpsskolan
·        använder ett vårdat språk utan svordomar och könsord
·        visar hänsyn och respekt mot varandra
·        är aktsamma om möbler och material
·        hjälps åt att hålla ordning och plockar upp efter sig
·        kommer i tid till lektionerna
·        stör ej kamrater som arbetar
 
Detta händer om vi bryter mot reglerna:
1.      tillsägelse
2.      meddelande till föräldrar
3.      samtal med rektor
 
Detta händer om vi förstör något:
1. Olyckshändelse - skolan står för kostnaderna
2. Vårdslöshet - familjen står för halva kostnaden
3. Med avsikt - familjen står för hela kostnaden
 
Det vi förstör ska vi reparera eller ersätta. Läraren avgör om en elev har ett störande eller farligt föremål med sig till skolan och har då rätt att beslagta föremålet.

 

I varje hus finns ordningsregler som eleverna varit med att ta fram.