Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer för att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

 • Uppföljning
 • Utvärdering och analys
 • Åtgärder och den fortsatta utvecklingen

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av hur målen uppfylls för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden.

Förvaltningens verksamheter arbetar på olika sätt för att fånga in uppfattningar hur målen uppfylls från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.

Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets arbete med kvalitet och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning.

Brukarundersökningar

Föräldraenkät förskolan 2020

771 deltog i enkäten som visade på fortsatt positiva resultat och en god helhetsbedömning.

Läs mer om resultatet av föräldraenkäten 2020 i förskolan.

Elevenkät grundskolan 2018

Den senaste elevenkäten. som gjordes 2018, visar att de allra flesta eleverna trivs och är trygga i skolan. Trots höga resultat framkommer ett trendbrott som visar att upplevelsen av trygghet, trivsel och studiero är sämre detta läsår. Särskilt påtagligt är det vikande resultatet för upplevelsen av studiero. Det är även det måttet som varierat mest mellan åren.

Läs mer om resultatet av elevenkäten för elever i åk 5 och 8 i grundskolan 2018

Antal elever i grundskolan

Antal elever i grundskolan
Skola/Åk 21-09-290123456789Total
Broddetorpsskolan1011168131214---84
Centralskolan61596360253331---332
Dotorpsskolan25212219344652---219
Floby Skola33372228303633364651352
Gudhemsskolan26202226212425192027230
Gustaf Dalénskolan27403257334537436139414
Högstadium Centrum-------207212224643
Kinnarpsskolan26243322292329323541294
Mössebergsskolan65727568718073---504
Odensbergsskolan1524182117-17---112
Vartoftaskolan19232029221427303224240
Vindängenskolan46444048465350---327
Åsarpsskolan1110121215814---82
Åttagårdsskolan172022212120
---121
Totalsumma3814053974193773944023674064063954

Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala grundskolor

2021-09-29

 • Årskurs 0: 381
 • Årskurs 1: 405
 • Årskurs 2: 397
 • Årskurs 3: 419
 • Årskurs 4: 377
 • Årskurs 5: 394
 • Årskurs 6: 402
 • Årskurs 7: 367
 • Årskurs 8: 406
 • Årskurs 9: 406

Totalt: 3 954 elever

Broddetorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 84 elever

Antal elever Broddetorpsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Broddetorpsskolan010
Broddetorpsskolan111
Broddetorpsskolan216
Broddetorpsskolan38
Broddetorpsskolan413
Broddetorpsskolan512
Broddetorpsskolan614
BroddetorpsskolanTotal84

Centralskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 332 elever

Antal elever Centralskolan
SkolaÅkElevantal
Centralskolan061
Centralskolan159
Centralskolan263
Centralskolan360
Centralskolan425
Centralskolan533
Centralskolan631
CentralskolanTotal332

Dotorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 219

Antal elever Dotorpsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Dotorpsskolan025
Dotorpsskolan121
Dotorpsskolan222
Dotorpsskolan319
Dotorpsskolan434
Dotorpsskolan546
Dotorpsskolan652
DotorpsskolanTotal219

Floby skola

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 352 elever

Antal elever Floby skola
SkolaÅrskursElevantal
Floby skola033
Floby skola137
Floby skola222
Floby skola328
Floby skola430
Floby skola536
Floby skola633
Floby skola736
Floby skola846
Floby skola951
Floby skolaTotal352

Gudhemsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 230 elever

Antal elever Gudhemsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Gudhemsskolan026
Gudhemsskolan120
Gudhemsskolan222
Gudhemsskolan326
Gudhemsskolan421
Gudhemsskolan524
Gudhemsskolan625
Gudhemsskolan719
Gudhemsskolan820
Gudhemsskolan927
GudhemsskolanTotal230

Årskurs 0: Gustaf Dalénskolan

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 414 elever

Antal elever Gustaf Dalénskolan
SkolaÅrskursElevantal
Gustaf Dalénskolan027
Gustaf Dalénskolan140
Gustaf Dalénskolan232
Gustaf Dalénskolan357
Gustaf Dalénskolan433
Gustaf Dalénskolan545
Gustaf Dalénskolan637
Gustaf Dalénskolan743
Gustaf Dalénskolan861
Gustaf Dalénskolan939
Gustaf DalénskolanTotal414

Högstadium centrum

 • Årskurs 7: 205
 • Årskurs 8: 211
 • Årskurs 9: 225

Totalt: 643 elever

Antal elever Högstadium centrum
SkolaÅrskursElevantal
Högstadium Centrum7207
Högstadium Centrum8212
Högstadium Centrum9224
Högstadium CentrumTotal643

Kinnarpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 294 elever

Antal elever Kinnarpsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Kinnarpsskolan026
Kinnarpsskolan124
Kinnarpsskolan233
Kinnarpsskolan322
Kinnarpsskolan429
Kinnarpsskolan523
Kinnarpsskolan629
Kinnarpsskolan732
Kinnarpsskolan835
Kinnarpsskolan941
KinnarpsskolanTotal294

Mössebergsskolan

 • Årskurs 0: 
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 504 elever

Antal elever Mössebergsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Mössebergsskolan065
Mössebergsskolan172
Mössebergsskolan275
Mössebergsskolan368
Mössebergsskolan471
Mössebergsskolan580
Mössebergsskolan673
MössebergsskolanTotal504

Odensbergsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 112 elever

Antal elever Odensbergsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Odensbergsskolan015
Odensbergsskolan124
Odensbergsskolan218
Odensbergsskolan321
Odensbergsskolan417
Odensbergsskolan50
Odensbergsskolan617
OdensbergsskolanTotal112

Thorén framtid fristående grundskola

 • Årskurs 0: 11
 • Årskurs 1: 15
 • Årskurs 2: 9
 • Årskurs 3: 10
 • Årskurs 4: 11
 • Årskurs 5: 9
 • Årskurs 6: 3
 • Årskurs 7: 13
 • Årskurs 8: 19
 • Årskurs 9: 15

Totalt: 115 elever

Antal elever Thorén framtid
Fristående skolaÅrskursElevantal
Thorén framtid011
Thorén framtid115
Thorén framtid29
Thorén framtid310
Thorén framtid411
Thorén framtid59
Thorén framtid63
Thorén framtid713
Thorén framtid819
Thorén framtid915
Thorén framtidTotal115

Vartoftaskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 240 elever

Antal elever Vartoftaskolan
SkolaÅrskursElevantal
Vartoftaskolan019
Vartoftaskolan123
Vartoftaskolan220
Vartoftaskolan329
Vartoftaskolan422
Vartoftaskolan514
Vartoftaskolan627
Vartoftaskolan730
Vartoftaskolan832
Vartoftaskolan924
VartoftaskolanTotal240

Vindängenskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 327 elever

Antal elever Vindängenskolan
SkolaÅrskursElevantal
Vindängenskolan046
Vindängenskolan144
Vindängenskolan240
Vindängenskolan348
Vindängenskolan446
Vindängenskolan553
Vindängenskolan650
VindängenskolanTotal327

Åsarpsskolan

Totalt: 82 elever

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
Antal elever Åsarpsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Åsarpsskolan011
Åsarpsskolan110
Åsarpsskolan212
Åsarpsskolan312
Åsarpsskolan415
Åsarpsskolan58
Åsarpsskolan614
ÅsarpsskolanTotal82

Åsleskolan fristående grundskola

 • Årskurs 0: 9
 • Årskurs 1: 5
 • Årskurs 2: 4
 • Årskurs 3: 8
 • Årskurs 4: 6
 • Årskurs 5: 9
 • Årskurs 6: 3

Totalt: 44 elever

Antal elever Åsle friskola
Fristående skolaÅrskursElevantal
Åsle friskola09
Åsle friskola15
Åsle friskola24
Åsle friskola38
Åsle friskola46
Åsle friskola59
Åsle friskola63
Åsle friskolaTotal44

Åttagårdsskolan

 • Årskurs 0: 17
 • Årskurs 1: 20
 • Årskurs 2: 22
 • Årskurs 3: 21
 • Årskurs 4: 21
 • Årskurs 5: 20

Totalt: 121 elever

Antal elever Åttagårdsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Åttagårdsskolan017
Åttagårdsskolan120
Åttagårdsskolan222
Åttagårdsskolan321
Åttagårdsskolan421
Åttagårdsskolan520
ÅttagårdsskolanTotal121

Antal elever vid särskolan

Grundsärskolan läsåret 2021-2022

Totalt antal elever i grundsärskolan: 42 elever (2021-09-14)

Floby skola

 • Årskurs 9: 1

Högstadium centrum grundsärskola

 • Årskurs 7: 3
 • Årskurs 8: 5
 • Årskurs 9: 3

Totalt: 11 elever

Mössebergsskolan

 • Årskurs 6: 1

Vindängens grundsärskola

 • Årskurs 1: 2
 • Årskurs 2: 3
 • Årskurs 3: 5
 • Årskurs 4: 2
 • Årskurs 5: 6
 • Årskurs 6: 0
 • Årskurs 7: 4
 • Årskurs 8: 1
 • Årskurs 9: 3

Totalt: 26 elever

Vindängens skola

Åk 2: 1

Åsarpsskolan

Åk 1: 1

Åttagårdsskolan

Årskurs 4: 1

Gymnasiesärskolan läsåret 2021-2022

Individuella programmet

 • Årskurs 1: 5
 • Årskurs 2: 5
 • Årskurs 3: 3
 • Årskurs 4: 2

Totalt: 15 elever

Programmet för hälsa, vård och omsorg

 • Årskurs 1: 1
 • Årskurs 2: 2
 • Årskurs 3: 0
 • Årskurs 4: 1

Totalt: 4 elever

Totalt antal elever gymnasiesärskolan: 19

Antal elever i gymnasieskolan

Ållebergsgymnasiet läsåret 2021-2022 2021-09-14

Barn- och fritidsprogrammet

 • Årskurs 1: 25
 • Årskurs 2: 29
 • Årskurs 3: 25

Totalt elever på programmet: 79

Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 16
 • Årskurs 3: 14

Totalt elever på programmet: 46

Ekonomiprogrammet

 • Årskurs 1: 58
 • Årskurs 2: 43
 • Årskurs 3: 48

Totalt elever på programmet: 149

El- och energiprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 16
 • Årskurs 3: 15

Totalt elever på programmet: 47

Estetiska programmet

 • Årskurs 1: 4
 • Årskurs 2: 17
 • Årskurs 3: 5

Totalt elever på programmet: 26

Fordons- och transportprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 14
 • Årskurs 3: 14

Totalt elever på programmet: 44

Handels- och administrationsprogrammet

 • Årskurs 1: 8
 • Årskurs 2: 5
 • Årskurs 3: 15

Totalt elever på programmet: 28

Industriprogrammet

 • Årskurs 1: 9
 • Årskurs 2: 7
 • Årskurs 3: 12

Totalt elever på programmet: 28

Naturvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1: 24
 • Årskurs 2: 27
 • Årskurs 3: 29

Totalt elever på programmet: 80

Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1: 60
 • Årskurs 2: 49
 • Årskurs 3: 61

Totalt elever på programmet: 170

Teknikprogrammet

 • Årskurs 1: 40
 • Årskurs 2: 32
 • Årskurs 3: 50

Totalt elever på programmet: 122

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Årskurs 1: 13
 • Årskurs 2: 8
 • Årskurs 3: 11

Totalt elever på programmet: 32

Introduktionsprogrammen

 • Årskurs 1: 69
 • Årskurs 2: 52
 • Årskurs 3: 38

Totalt elever på IM-programmen: 159

Totalt antal elever på skolan: 1 010 elever