Utvärdering av årets kollegiala träffar gällande analys

Under året har vi haft fokus på analysen med målsättningen att fördjupa och stärka analysen i hela styrkedjan. Vi har velat stimulera till ett nyfiket förhållningssätt där vi hela tiden vill utforska och förstå vad våra verksamheters resultat och kvalité beror på. Satsningen har syftat till att ge er verktyg och kunskap om hur man fördjupar analysen utifrån förutsättningar, resultat och med särskilt fokus på barns och elevers uppfattning av sin utbildning.


1. Har målsättningen med årets utbildningsinsats nåtts? (Se beskrivning ovan) * (obligatorisk)
1. Har målsättningen med årets utbildningsinsats nåtts? (Se beskrivning ovan)


2. Har bokens innehåll varit relevant för dig? * (obligatorisk)
2. Har bokens innehåll varit relevant för dig?


3. Har diskussionerna i grupperna bidragit till samsyn mellan verksamhetsformer? * (obligatorisk)
3. Har diskussionerna i grupperna bidragit till samsyn mellan verksamhetsformer?


4. Har de föreläsningar som varit (Peter Wall, Maria Price och Martina Lundström) bidragit till ökad förståelse? * (obligatorisk)
4. Har de föreläsningar som varit (Peter Wall, Maria Price och Martina Lundström) bidragit till ökad förståelse?


5. Upplever du att du kan dra nytta av de verktyg och modeller som presenterats under året? * (obligatorisk)
5. Upplever du att du kan dra nytta av de verktyg och modeller som presenterats under året?