Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer för att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

 • Uppföljning
 • Utvärdering och analys
 • Åtgärder och den fortsatta utvecklingen

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av hur målen uppfylls för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden.

Förvaltningens verksamheter arbetar på olika sätt för att fånga in uppfattningar hur målen uppfylls från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.

Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets arbete med kvalitet och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning.

Brukarundersökningar

Föräldraenkät förskolan 2020

771 deltog i enkäten som visade på fortsatt positiva resultat och en god helhetsbedömning.

Läs mer om resultatet av föräldraenkäten 2020 i förskolan.

Elevenkät grundskolan 2018

Den senaste elevenkäten. som gjordes 2018, visar att de allra flesta eleverna trivs och är trygga i skolan. Trots höga resultat framkommer ett trendbrott som visar att upplevelsen av trygghet, trivsel och studiero är sämre detta läsår. Särskilt påtagligt är det vikande resultatet för upplevelsen av studiero. Det är även det måttet som varierat mest mellan åren.

Läs mer om resultatet av elevenkäten för elever i åk 5 och 8 i grundskolan 2018

Antal elever i grundskolan

2022-01-11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Broddetorpsskolan

10

11

17

8

13

12

14
85

Centralskolan

57

57

60

60

27

32

29
322

Dotorpsskolan

25

22

23

20

35

47

52
224

Floby Skola

32

38

23

28

28

35

35

37

42

51

349

Gudhemsskolan

26

20

22

28

21

24

26

19

22

27

235

Gustaf Dalénskolan

27

41

30

57

34

44

37

42

62

39

413

Högstadium Centrum
202

212

226

640

Kinnarpsskolan

26

24

34

23

29

23

29

32

35

41

296

Mössebergsskolan

65

72

76

71

71

80

73
508

Odensbergsskolan

15

24

18

21

18


14
110

Vartoftaskolan

19

22

20

28

21

15

26

31

31

24

237

Vindängenskolan

48

44

39

48

45

53

51
328

Åsarpsskolan

11

11

12

12

15

7

13
81

Åttagårdsskolan

20

24

23

22

21

20

130

Totalsumma

381

410

397

426

378

392

399

363

404

408

3958

Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala grundskolor

2022-01-11

 • Årskurs 0: 381
 • Årskurs 1: 410
 • Årskurs 2: 397
 • Årskurs 3: 426
 • Årskurs 4: 378
 • Årskurs 5: 392
 • Årskurs 6: 399
 • Årskurs 7: 363
 • Årskurs 8: 404
 • Årskurs 9: 408

Totalt: 3 958 elever

Broddetorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 84 elever

Antal elever Broddetorpsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Broddetorpsskolan010
Broddetorpsskolan111
Broddetorpsskolan217
Broddetorpsskolan38
Broddetorpsskolan413
Broddetorpsskolan512
Broddetorpsskolan614
BroddetorpsskolanTotal85

Centralskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 332 elever

Antal elever Centralskolan
SkolaÅkElevantal
Centralskolan057
Centralskolan157
Centralskolan260
Centralskolan360
Centralskolan427
Centralskolan532
Centralskolan629
CentralskolanTotal322

Dotorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 219

Antal elever Dotorpsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Dotorpsskolan025
Dotorpsskolan122
Dotorpsskolan223
Dotorpsskolan320
Dotorpsskolan435
Dotorpsskolan547
Dotorpsskolan652
DotorpsskolanTotal224

Floby skola

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 352 elever

Antal elever Floby skola
SkolaÅrskursElevantal
Floby skola032
Floby skola138
Floby skola223
Floby skola328
Floby skola428
Floby skola535
Floby skola635
Floby skola737
Floby skola842
Floby skola951
Floby skolaTotal349

Gudhemsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 235 elever

Antal elever Gudhemsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Gudhemsskolan026
Gudhemsskolan120
Gudhemsskolan222
Gudhemsskolan328
Gudhemsskolan421
Gudhemsskolan524
Gudhemsskolan626
Gudhemsskolan719
Gudhemsskolan822
Gudhemsskolan927
GudhemsskolanTotal235

Årskurs 0: Gustaf Dalénskolan

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 413 elever

Antal elever Gustaf Dalénskolan
SkolaÅrskursElevantal
Gustaf Dalénskolan027
Gustaf Dalénskolan141
Gustaf Dalénskolan230
Gustaf Dalénskolan357
Gustaf Dalénskolan434
Gustaf Dalénskolan544
Gustaf Dalénskolan637
Gustaf Dalénskolan742
Gustaf Dalénskolan862
Gustaf Dalénskolan939
Gustaf DalénskolanTotal413

Högstadium centrum

 • Årskurs 7: 202
 • Årskurs 8: 212
 • Årskurs 9: 226

Totalt: 640 elever

Antal elever Högstadium centrum
SkolaÅrskursElevantal
Högstadium Centrum7202
Högstadium Centrum8212
Högstadium Centrum9226
Högstadium CentrumTotal640

Kinnarpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 296 elever

Antal elever Kinnarpsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Kinnarpsskolan026
Kinnarpsskolan124
Kinnarpsskolan234
Kinnarpsskolan323
Kinnarpsskolan429
Kinnarpsskolan523
Kinnarpsskolan629
Kinnarpsskolan732
Kinnarpsskolan835
Kinnarpsskolan941
KinnarpsskolanTotal296

Mössebergsskolan

 • Årskurs 0: 
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 508 elever

Antal elever Mössebergsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Mössebergsskolan065
Mössebergsskolan172
Mössebergsskolan276
Mössebergsskolan371
Mössebergsskolan471
Mössebergsskolan580
Mössebergsskolan673
MössebergsskolanTotal508

Odensbergsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 110 elever

Antal elever Odensbergsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Odensbergsskolan015
Odensbergsskolan124
Odensbergsskolan218
Odensbergsskolan321
Odensbergsskolan418
Odensbergsskolan50
Odensbergsskolan614
OdensbergsskolanTotal110

Thorén framtid fristående grundskola

 • Årskurs 0: 11
 • Årskurs 1: 15
 • Årskurs 2: 9
 • Årskurs 3: 10
 • Årskurs 4: 11
 • Årskurs 5: 9
 • Årskurs 6: 3
 • Årskurs 7: 13
 • Årskurs 8: 19
 • Årskurs 9: 15

Totalt: 111 elever

Antal elever Thorén framtid
Fristående skolaÅrskursElevantal
Thorén framtid09
Thorén framtid115
Thorén framtid28
Thorén framtid310
Thorén framtid411
Thorén framtid59
Thorén framtid64
Thorén framtid713
Thorén framtid820
Thorén framtid912
Thorén framtidTotal111

Vartoftaskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 237 elever

Antal elever Vartoftaskolan
SkolaÅrskursElevantal
Vartoftaskolan019
Vartoftaskolan122
Vartoftaskolan220
Vartoftaskolan328
Vartoftaskolan421
Vartoftaskolan515
Vartoftaskolan626
Vartoftaskolan731
Vartoftaskolan831
Vartoftaskolan924
VartoftaskolanTotal237

Vindängenskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 328 elever

Antal elever Vindängenskolan
SkolaÅrskursElevantal
Vindängenskolan048
Vindängenskolan144
Vindängenskolan239
Vindängenskolan348
Vindängenskolan445
Vindängenskolan553
Vindängenskolan651
VindängenskolanTotal328

Åsarpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Totalt: 81 elever
Antal elever Åsarpsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Åsarpsskolan011
Åsarpsskolan111
Åsarpsskolan212
Åsarpsskolan312
Åsarpsskolan415
Åsarpsskolan57
Åsarpsskolan613
ÅsarpsskolanTotal81

Åsleskolan fristående grundskola

 • Årskurs 0: 9
 • Årskurs 1: 5
 • Årskurs 2: 4
 • Årskurs 3: 8
 • Årskurs 4: 6
 • Årskurs 5: 9
 • Årskurs 6: 3

Totalt: 44 elever

Antal elever Åsle friskola
Fristående skolaÅrskursElevantal
Åsle friskola09
Åsle friskola15
Åsle friskola24
Åsle friskola38
Åsle friskola46
Åsle friskola59
Åsle friskola63
Åsle friskolaTotal44

Åttagårdsskolan

 • Årskurs 0: 17
 • Årskurs 1: 20
 • Årskurs 2: 22
 • Årskurs 3: 21
 • Årskurs 4: 21
 • Årskurs 5: 20

Totalt: 130 elever

Antal elever Åttagårdsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Åttagårdsskolan020
Åttagårdsskolan124
Åttagårdsskolan223
Åttagårdsskolan322
Åttagårdsskolan421
Åttagårdsskolan520
ÅttagårdsskolanTotal130

Antal elever vid särskolan

Grundsärskolan 2022-01-11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Floby Skola

1

1

Gustaf Dalénskolan11

Högstadium Centrum GRS3

5

3

11

Mössebergsskolan


1
1

Vindängens grundsärskola

1

3

5

2

6


4

1

3

25

Vindängenskolan


1
1

Åsarpsskolan

1

1

Åttagårdsskolan
1


1

Totalsumma

2

4

6

3

6

1

7

6

7

42

Grundsärskolan läsåret 2021-2022

Totalt antal elever i grundsärskolan: 42 elever (2022-01-11)

Floby skola

 • Årskurs 9: 1

Gustaf Dalénskolan

 • Årskurs 3: 1

Högstadium centrum grundsärskola

 • Årskurs 7: 3
 • Årskurs 8: 5
 • Årskurs 9: 3

Totalt: 11 elever

Mössebergsskolan

 • Årskurs 6: 1

Vindängens grundsärskola

 • Årskurs 1: 1
 • Årskurs 2: 3
 • Årskurs 3: 5
 • Årskurs 4: 2
 • Årskurs 5: 6
 • Årskurs 6: 0
 • Årskurs 7: 4
 • Årskurs 8: 1
 • Årskurs 9: 3

Totalt: 25 elever

Vindängens skola

Åk 2: 1

Åsarpsskolan

Åk 1: 1

Åttagårdsskolan

Årskurs 4: 1

Gymnasiesärskolan läsåret 2021-2022

2022-01-11

1

2

3

4

Total

Individuella program

5

5

3

2

15

Programmet för hälsa, vård och omsorg

2

2

1

2

7

Totalsumma

7

7

4

4

22

Individuella programmet

 • Årskurs 1: 5
 • Årskurs 2: 5
 • Årskurs 3: 3
 • Årskurs 4: 2

Totalt: 15 elever

Programmet för hälsa, vård och omsorg

 • Årskurs 1: 2
 • Årskurs 2: 2
 • Årskurs 3: 1
 • Årskurs 4: 2

Totalt: 7 elever

Totalt antal elever gymnasiesärskolan: 22

Antal elever i gymnasieskolan

Ållebergsgymnasiet läsåret 2021-2022

2022-01-11

1

2

3

Total

BA

16

16

14

46

BF

25

29

25

79

EE

16

15

15

46

EK

57

43

48

148

ES

4

18

5

27

FT

16

14

14

44

HA

8

6

14

28

IM

67

50

33

150

IN

8

7

12

27

NA

23

26

29

78

SA

60

49

60

169

TE

40

32

50

122

VO

14

9

11

34

Totalsumma

354

314

330

998

Barn- och fritidsprogrammet

 • Årskurs 1: 25
 • Årskurs 2: 29
 • Årskurs 3: 25

Totalt elever på programmet: 79

Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 16
 • Årskurs 3: 14

Totalt elever på programmet: 46

Ekonomiprogrammet

 • Årskurs 1: 57
 • Årskurs 2: 43
 • Årskurs 3: 48

Totalt elever på programmet: 148

El- och energiprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 15
 • Årskurs 3: 15

Totalt elever på programmet: 46

Estetiska programmet

 • Årskurs 1: 4
 • Årskurs 2: 18
 • Årskurs 3: 5

Totalt elever på programmet: 27

Fordons- och transportprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 14
 • Årskurs 3: 14

Totalt elever på programmet: 44

Handels- och administrationsprogrammet

 • Årskurs 1: 8
 • Årskurs 2: 6
 • Årskurs 3: 14

Totalt elever på programmet: 28

Industriprogrammet

 • Årskurs 1: 8
 • Årskurs 2: 7
 • Årskurs 3: 12

Totalt elever på programmet: 27

Naturvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1: 23
 • Årskurs 2: 26
 • Årskurs 3: 29

Totalt elever på programmet: 78

Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1: 60
 • Årskurs 2: 49
 • Årskurs 3: 60

Totalt elever på programmet: 169

Teknikprogrammet

 • Årskurs 1: 40
 • Årskurs 2: 32
 • Årskurs 3: 50

Totalt elever på programmet: 122

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Årskurs 1: 14
 • Årskurs 2: 9
 • Årskurs 3: 11

Totalt elever på programmet: 34

Introduktionsprogrammen

 • Årskurs 1: 67
 • Årskurs 2: 50
 • Årskurs 3: 33

Totalt elever på IM-programmen: 150

Totalt antal elever på skolan: 998 elever