Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer för att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

 • Uppföljning
 • Utvärdering och analys
 • Åtgärder och den fortsatta utvecklingen

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av hur målen uppfylls för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden.

Förvaltningens verksamheter arbetar på olika sätt för att fånga in uppfattningar hur målen uppfylls från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.

Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets arbete med kvalitet och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning.

Brukarundersökningar

Enkät till vårdnadshavare i förskolan 2022

» Läs mer om resultatet av föräldraenkäten 2022 i förskolan.

Skolenkät 2022

Deltagare i Skolinspektionens skolenkät:
Elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

» Resultat skolenkät 2022

Antal elever i grundskolan


Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala grundskolor

2022-06-29 Åk

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Broddetorpsskolan

10

10

11

17

8

12

12
80

Centralskolan

60

56

56

63

60

27

29
351

Dotorpsskolan

22

24

22

22

21

36

66
213

Flobyskolan

38

32

37

24

25

29

35

50

37

41

348

Gudhemsskolan

35

26

20

22

31

20

24

25

19

22

244

Gustaf Dalénskolan

29

28

42

30

57

35

45

38

52

63

419

Högstadium Centrum
204

193

214

611

Kinnarpsskolan

24

25

25

35

23

28

24

44

34

35

297

Mössebergsskolan

69

63

72

78

72

72

81
507

Odensbergsskolan

21

15

24

18

21

18

117

Vartoftaskolan

19

19

22

22

28

20

17

30

31

32

240

Vindängenskolan

46

46

44

39

48

44

49
316

Åsarpsskolan

16

11

10

12

13

15

7
84

Åttagårdsskolan

21

21

21

24

18

21

126

Totalsumma

410

376

406

406

425

377

389

391

366

407

3953

 • Årskurs 0: 410
 • Årskurs 1: 376
 • Årskurs 2: 406
 • Årskurs 3: 406
 • Årskurs 4: 425
 • Årskurs 5: 377
 • Årskurs 6: 389
 • Årskurs 7: 391
 • Årskurs 8: 366
 • Årskurs 9: 407

Totalt: 3 953 elever

Broddetorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 84 elever

Antal elever Broddetorpsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Broddetorpsskolan010
Broddetorpsskolan110
Broddetorpsskolan211
Broddetorpsskolan317
Broddetorpsskolan48
Broddetorpsskolan512
Broddetorpsskolan612
BroddetorpsskolanTotal80

Centralskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 351 elever

Antal elever Centralskolan
SkolaÅkElevantal
Centralskolan0
Centralskolan1
Centralskolan2
Centralskolan3
Centralskolan4
Centralskolan5
Centralskolan6
CentralskolanTotal351

Dotorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 213

Antal elever Dotorpsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Dotorpsskolan0
Dotorpsskolan1
Dotorpsskolan2
Dotorpsskolan3
Dotorpsskolan4
Dotorpsskolan5
Dotorpsskolan6
DotorpsskolanTotal

Floby skola

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 348 elever

Antal elever Floby skola
SkolaÅrskursElevantal
Floby skola0
Floby skola1
Floby skola2
Floby skola3
Floby skola4
Floby skola5
Floby skola6
Floby skola7
Floby skola8
Floby skola9
Floby skolaTotal

Gudhemsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 244 elever

Antal elever Gudhemsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Gudhemsskolan0
Gudhemsskolan1
Gudhemsskolan2
Gudhemsskolan3
Gudhemsskolan4
Gudhemsskolan5
Gudhemsskolan6
Gudhemsskolan7
Gudhemsskolan8
Gudhemsskolan9
GudhemsskolanTotal

Årskurs 0: Gustaf Dalénskolan

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 419 elever

Antal elever Gustaf Dalénskolan
SkolaÅrskursElevantal
Gustaf Dalénskolan0
Gustaf Dalénskolan1
Gustaf Dalénskolan2
Gustaf Dalénskolan3
Gustaf Dalénskolan4
Gustaf Dalénskolan5
Gustaf Dalénskolan6
Gustaf Dalénskolan7
Gustaf Dalénskolan8
Gustaf Dalénskolan9
Gustaf DalénskolanTotal

Högstadium centrum

 • Årskurs 7: 204
 • Årskurs 8: 193
 • Årskurs 9: 214

Totalt: 611 elever

Antal elever Högstadium centrum
SkolaÅrskursElevantal
Högstadium Centrum7204
Högstadium Centrum8193
Högstadium Centrum9214
Högstadium CentrumTotal611

Kinnarpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 297 elever

Antal elever Kinnarpsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Kinnarpsskolan0


Kinnarpsskolan1


Kinnarpsskolan2
Kinnarpsskolan3
Kinnarpsskolan4
Kinnarpsskolan5
Kinnarpsskolan6
Kinnarpsskolan7
Kinnarpsskolan8
Kinnarpsskolan9
KinnarpsskolanTotal297

Mössebergsskolan

 • Årskurs 0: 
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 507 elever

Antal elever Mössebergsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Mössebergsskolan0


Mössebergsskolan1


Mössebergsskolan2


Mössebergsskolan3
Mössebergsskolan4
Mössebergsskolan5
Mössebergsskolan6
MössebergsskolanTotal507

Odensbergsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 117 elever

Antal elever Odensbergsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Odensbergsskolan0
Odensbergsskolan1
Odensbergsskolan2
Odensbergsskolan3
Odensbergsskolan4
Odensbergsskolan5
Odensbergsskolan6
OdensbergsskolanTotal117

Thorén framtid fristående grundskola

 • Årskurs 0: 2
 • Årskurs 1: 6
 • Årskurs 2: 14
 • Årskurs 3: 7
 • Årskurs 4: 10
 • Årskurs 5: 9
 • Årskurs 6: 11
 • Årskurs 7: 7
 • Årskurs 8: 13
 • Årskurs 9: 20

Totalt: 99 elever

Antal elever Thorén framtid
Fristående skolaÅrskursElevantal
Thorén framtid02
Thorén framtid16
Thorén framtid214
Thorén framtid37
Thorén framtid410
Thorén framtid59
Thorén framtid611
Thorén framtid77
Thorén framtid813
Thorén framtid920
Thorén framtidTotal99

Vartoftaskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 240 elever

Antal elever Vartoftaskolan
SkolaÅrskursElevantal
Vartoftaskolan0
Vartoftaskolan1
Vartoftaskolan2
Vartoftaskolan3
Vartoftaskolan4
Vartoftaskolan5
Vartoftaskolan6
Vartoftaskolan7
Vartoftaskolan8
Vartoftaskolan9
VartoftaskolanTotal

Vindängenskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 316 elever

Antal elever Vindängenskolan
SkolaÅrskursElevantal
Vindängenskolan0
Vindängenskolan1
Vindängenskolan2
Vindängenskolan3
Vindängenskolan4
Vindängenskolan5
Vindängenskolan6
VindängenskolanTotal316

Åsarpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Totalt: 84 elever
Antal elever Åsarpsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Åsarpsskolan0
Åsarpsskolan1
Åsarpsskolan2
Åsarpsskolan3
Åsarpsskolan4
Åsarpsskolan5
Åsarpsskolan6
ÅsarpsskolanTotal84

Åsleskolan fristående grundskola

 • Årskurs 0: 9
 • Årskurs 1: 9
 • Årskurs 2: 5
 • Årskurs 3: 4
 • Årskurs 4: 8
 • Årskurs 5: 6
 • Årskurs 6: 9

Totalt: 50 elever

Antal elever Åsle friskola
Fristående skolaÅrskursElevantal
Åsle friskola09
Åsle friskola19
Åsle friskola25
Åsle friskola34
Åsle friskola48
Åsle friskola56
Åsle friskola69
Åsle friskolaTotal50

Åttagårdsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:

Totalt: 126 elever

Antal elever Åttagårdsskolan
SkolaÅrskursElevantal
Åttagårdsskolan0
Åttagårdsskolan1
Åttagårdsskolan2
Åttagårdsskolan3
Åttagårdsskolan4
Åttagårdsskolan5
ÅttagårdsskolanTotal126

Antal elever vid särskolan

Enhetsnamn

Årskurs

Totalt

Åttagårdsskolan

5

1

Åttagårdsskolan

Total

1

Centralskolan

2

1

Centralskolan

3

1

Centralskolan

Total

2

Högstadium Centrum

7

2

Högstadium Centrum

8

3

Högstadium Centrum

9

5

Högstadium Centrum

Total

10

Vindängens grundsärskola

1

7

Vindängens grundsärskola

2

2

Vindängens grundsärskola

3

3

Vindängens grundsärskola

4

7

Vindängens grundsärskola

5

2

Vindängens grundsärskola

6

6

Vindängens grundsärskola

8

4

Vindängens grundsärskola

9

1

Vindängens grundsärskola

Total

32

Total Falköping


45

Grundsärskolan läsåret 2022-2023

Totalt antal elever i grundsärskolan: 45 elever (2022-06-29)

Högstadium centrum grundsärskola

 • Årskurs 7: 2
 • Årskurs 8: 3
 • Årskurs 9: 5

Totalt: 10 elever

Vindängens grundsärskola

 • Årskurs 1: 7
 • Årskurs 2: 2
 • Årskurs 3: 3
 • Årskurs 4: 7
 • Årskurs 5: 2
 • Årskurs 6: 6
 • Årskurs 7: 0
 • Årskurs 8: 4
 • Årskurs 9: 1

Totalt: 32 elever

Åttagårdsskolan

Årskurs 5: 1

Gymnasiesärskolan läsåret 2021-2022

2022-03-29

1

2

3

4

Total

Individuella program

5

5

3

2

15

Programmet för hälsa, vård och omsorg

2

2

1

2

7

Totalsumma

7

7

4

4

22

Individuella programmet

 • Årskurs 1: 5
 • Årskurs 2: 5
 • Årskurs 3: 3
 • Årskurs 4: 2

Totalt: 15 elever

Programmet för hälsa, vård och omsorg

 • Årskurs 1: 2
 • Årskurs 2: 2
 • Årskurs 3: 1
 • Årskurs 4: 2

Totalt: 7 elever

Totalt antal elever gymnasiesärskolan: 22

Antal elever i gymnasieskolan

Ållebergsgymnasiet läsåret 2021-2022


Programkod 2022-03-29

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Total

BA

15

16

14

45

BF

25

29

25

79

EE

15

15

15

45

EK

56

43

48

147

ES

5

17

5

27

FT

16

14

14

44

HA

8

7

14

29

IM

75

49

26

150

IN

8

8

12

28

NA

23

26

29

78

SA

60

49

60

169

TE

40

32

50

122

VO

14

9

11

34

Totalsumma

360

314

323

997

Årskurs 1: 25Barn- och fritidsprogrammet

 • Årskurs 2: 29
 • Årskurs 3: 25

Totalt elever på programmet: 79

Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 16
 • Årskurs 3: 14

Totalt elever på programmet: 46

Ekonomiprogrammet

 • Årskurs 1: 57
 • Årskurs 2: 43
 • Årskurs 3: 48

Totalt elever på programmet: 148

El- och energiprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 15
 • Årskurs 3: 15

Totalt elever på programmet: 46

Estetiska programmet

 • Årskurs 1: 4
 • Årskurs 2: 18
 • Årskurs 3: 5

Totalt elever på programmet: 27

Fordons- och transportprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 14
 • Årskurs 3: 14

Totalt elever på programmet: 44

Handels- och administrationsprogrammet

 • Årskurs 1: 8
 • Årskurs 2: 6
 • Årskurs 3: 14

Totalt elever på programmet: 28

Industriprogrammet

 • Årskurs 1: 8
 • Årskurs 2: 7
 • Årskurs 3: 12

Totalt elever på programmet: 27

Naturvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1: 23
 • Årskurs 2: 26
 • Årskurs 3: 29

Totalt elever på programmet: 78

Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1: 60
 • Årskurs 2: 49
 • Årskurs 3: 60

Totalt elever på programmet: 169

Teknikprogrammet

 • Årskurs 1: 40
 • Årskurs 2: 32
 • Årskurs 3: 50

Totalt elever på programmet: 122

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Årskurs 1: 14
 • Årskurs 2: 9
 • Årskurs 3: 11

Totalt elever på programmet: 34

Introduktionsprogrammen

 • Årskurs 1: 67
 • Årskurs 2: 50
 • Årskurs 3: 33

Totalt elever på IM-programmen: 150

Totalt antal elever på skolan: 998 elever