Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Vår uppgift är att ge dig som grundskoleelev hjälp så du kan göra ett så bra och genomtänkt val till gymnasiet som möjligt. Främst handlar vägledning om att ta reda på vem du är, dina personliga egenskaper, intressen och erfarenheter. Vägledning är tänkt att hjälpa dig så du kan använda hela din kapacitet för att nå dina mål i framtiden.

Vägledning kan ge dig:

  • medvetenhet om dig själv
  • medvetenhet om alternativen förmåga att fatta beslut
  • styrka att genomföra ett beslut
  • insikt för ett genomtänkt val
  • förståelse för möjligheter och begränsningar

Utöver detta så informerar vi kontinuerligt om gymnasieskolan i sin helhet och vilka krav som ställs på dig som elev för att studera på gymnasiet.

Kontakta studievägledare

Centralskolan åk 8-9, Kinnarpsskolan åk 8-9, Studiegården åk 8-9
Camilla Bergman
camilla.bergman@falkoping.se
0515-88 63 17

Flobyskolan åk 8-9, Gudhemsskolan åk 8-9, Vartoftaskolan åk 8-9
Thomas Huss
thomas.huss@falkoping.se
0515-88 62 97

Gustaf Dalénskolan åk 8-9, Kyrkerörsskolan åk 8-9, Grundsärskolan
Sofie Larsson
sofie.a.larsson@falkoping.se
0515-88 63 19

Studie- och yrkesvägledare på Ållebergsgymnasiet

SYVlänk till annan webbplats

Anna Sanden
BF, ES, FT, SA, IM-S

Sofie Larsson
IM-A, IM-Y, Gymnasiesärskolan

Thomas Huss
TE, IN-T, VO, NA

Camilla Bergman
BA, EE, HA, EK