Kontakt Centrum för flerspråkighet

Telefon: 0515-88 64 00
E-post: cff@falkoping.se

Verksamhetsledare
Vakant

Skoladministratör
Monica Gregner
monica.gregner@falkoping.se
0515-88 54 60

Personal

  • Kristian Karlsson Ståhl
  • Hassan Boodaaye
  • Mohammad RahalAnna Naghme Persson, språkstödjare på dari
  • Modersmålslärare
  • Studiehandledare