Mat i skolan

I Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Måltiderna som serveras i kommunen är komponerade för att främja både hälsa och miljö.

Bra matvanor är en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas, leka, röra på sig och gå i skolan. Barn och elever som äter tillräckligt med bra mat orkar med både fysiska aktiviteter och uppgifter som kräver koncentration och har därför bättre förutsättningar att klara av de dagliga aktiviteterna i förskolan och skolan.

Ansvariga och berörd personal inom förskola och skola ska arbeta för att gemensamt ge förutsättningar för barn och elever och att känna matglädje och kunna få insikt om matvanornas betydelse i ett livslångt perspektiv.

Måltidernas innehåll

Varje produktionskök har möjlighet att göra sin egen matsedel efter en grundmatsedel. På grund av detta kan det uppstå variationer mellan olika kök. Ta gärna kontakt med ditt kök om du har några funderingar.

Måltidsordning: Frukost, lunch och mellanmål ska tillsammans ge barnet 65-70 procent av rekommenderat dagsbehov av energi- och näringsämnen. Detta fördelas enligt följande:

 • Frukost 20-25 procent
  Exempel på måltidsinnehåll (fritids och förskola): Gröt, naturell fil, yoghurt, flingor, basmüsli, mos/sylt, mjölk, ägg och kaviar. Varje dag ingår: Bröd, bordsmargarin, pålägg, grönsaker, frukt/juice och mjölk.
 • Mellanmål (fruktstund) 5-10 procent
  Exempel på måltidsinnehåll (förskola): Frukt/grönsak
 • Lunch 25-35 procent
  I skolan serveras två rätter varje dag. Exempel på måltidsinnehåll: Varmrätt, salladsbord (grönsaker/rotfukter/frukt). Minst tre sorter på förskolan och sex sorter på skolan, samt grovt/mjukt/hårt bröd, bordsmargarin och mjölk. När dagens lunch består av gröt eller soppa serveras pålägg till brödet. Dessa dagar serveras ett kraftigare mellanmål på fritids, till exempel korv med bröd eller tunnbröd med fyllning.
 • Mellanmål 10-15 procent
  Exempel på måltidsinnehåll (fritids och förskola): Varieras mellan bröd, bordsmargarin, pålägg, kokt ägg och kaviar, grönsaker, frukt, mjölk, smoothie, fil, yoghurt och flingor.

I samband med jul, påsk och midsommar serveras lunch med traditionella rätter.

Var kommer maten från?

Svartemadens lantbruk levererar vår potatis. De har odlat potatis på sin gård utanför Vara i fyrtiofem år och sedan några år tillbaka har de också en skallinje där de förädlar sin egen potatis.

 • Mössebergsbagaren i Falköping levererar färskt bröd och kaffebröd. Allt mjöl är från Sverige.
 • Grönsakshuset i Skövde levererar färsk frukt och grönsaker. Vid säsong köper vi tomater från Kinnekulle. Vi köper svenskt vitkål.
 • Svensk Cater lokaliserat i Uddevalla levererar mejerivaror, kött, fågel och chark, djupfryst fisk och ägg. Allt kött och chark är svenskt. Vi köper Ulftorps gårdsägg från Vara slätten. All fisk är MSC märkt som står för ett hållbart fiske.
 • Martin & Servera är vår huvudgrossist och levererar sina varor från Norrköping. Där köper vi kolonialvaror, ost, matfett djupfrysta grönsaker och bär. Bland ostarna vi köper finns Gäsene ost från Ljung.
 • Bröderna Hanssons i Göteborg och Felds fisk i Smögen levererar färsk fisk.
 • Kahls kaffe i Göteborg levererar kaffe.

Specialkost

Specialkost serveras till de som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta av den ordinarie maten. Kosten följer då fortfarande Nordiska näringsrekommendationer (NNR) för energi- och näringsintag, måltidsordning och livsmedelsval.

Vi erbjuder:

 • Specialkost av medicinska skäl (kost som är utformad för ett visst sjukdomstillstånd) och som avser medicinskt motiverade avvikelser från standardkosten. Detta intyg ska styrkas med antingen läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist.
 • Anpassad kost (avvikelser från standardkosten och/eller den ordinarie måltidssituationen). Uteslutning av vissa livsmedel på grund av religion, valet att äta helt växtbaserad kost och olika anpassningar av mat och/eller måltidsmiljö på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi erbjuder vegetarisk kost (lakto-ovo-vegetarisk), vegankost, kost utan fläskkött och laktoslåg kost. Du behöver inte något intyg från läkare, dietist eller journalutdrag för att få anpassad kost.

Från hösten 2020 gäller nya rutiner för specialkost och anpassad kost

För att maten ska vara säker för alla behöver vi säkerhetsställa att specialkost är kopplat till rätt behov. Från och med höstterminens start 2020 kräver vi intyg i förskola, grundskola och gymnasium för specialkost av medicinska skäl. Detta intyg ska styrkas med antingen läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist.

Du behöver inte något intyg från läkare, dietist eller journalutdrag för att få anpassad kost.

Samtliga barn, elever och personal som har specialkost i dagsläget eller som önskar specialkost i förskola eller skola måste lämna in ett nytt intyg vid början av höstterminen som styrker behovet av specialkosten.

Information in other languages

Frågor och svar om specialkost och anpassad kost

Hur gör jag för att få en specialkost och/eller anpassad kost?

Du anmäler din specialkost eller behov av anpassad kost via e-tjänstlänk till annan webbplats samt scannar in och bifogar läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist. Det är endast för specialkost som du även behöver bifoga läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist.

Varför kräver vi läkarintyg, registerutdrag eller intyg från dietist?

För att säkerställa att matgäster med medicinska behov får rätt kost. Barn och elever med besvär behöver få detta utrett och därmed få rätt behandling.

Finns det konsekvenser med att utesluta livsmedel i onödan?

Specialkost där livsmedel utesluts utan att behov finns kan få konsekvenser, till exempel rädsla för att få fel mat, sämre livskvalitet, stört ätbeteende, utanförskap – då barn vill vara som sina kompisar, näringsbrist, lägre BMI och sämre tillväxt.

Arbetsmiljön för personalen i köket: Skolkökets uppdrag är att servera mat som är god, varierad och näringsriktig och säker. Eftersom resurser i form av tid, personal och utrymme är begränsade, äventyras livsmedelssäkerheten av de ökade önskemålen av specialkoster som inte är säkerhetsställda.

Arbetsmiljö för pedagogisk personal: Även för den pedagogiska personalen som finns i barnets direkta närhet kan ett ökat antal specialkoster innebära en större risk för att fel mat serveras på exempelvis förskoleavdelningar.

Vem behöver läkarintyg, registerutdrag eller intyg från dietist?

Barn och ungdomar med matallergi (även kallat födoämnesallergi), celiaki, kontaktallergi, korsreaktioner, mag-tarmbesvär, sjukdomar, övervikt eller undervikt behöver läkarintyg som bekräftar behovet. Kravet gäller även personal som har behov av specialkost och äter pedagogiska måltider.

Mitt barn har en livslång sjukdom som kräver specialkost. Behöver det göras en ny utredning?

Om ditt barn är diagnostiserad med en livslång sjukdom som kräver specialkost livet ut, till exempel celiaki, behöver ni inte göra en ny utredning för att få specialkost utan det räcker med ett läkarintyg eller ett registerutdrag som styrker detta. Om det däremot tidigare funnits andra behov av specialkost som finns angivna på läkarintyget men där behovet nu inte finns längre behöver läkarintyget förnyas så att endast det aktuella behovet av specialkost är kvar. Ett exempel på detta skulle kunna vara att man har celiaki och äggallergi men att äggallergin växer bort. Då behövs ett nytt intyg som endast anger behovet av glutenfri kost.

Vad är det för skillnad på laktosintolerans och mjölkproteinallergi?

Laktosintolerans och mjölkproteinallergi är två olika diagnoser.

Vid laktosintolerans får man magbesvär av mjölksocker (laktos). Då gäller det att istället begränsa intaget av mjölkprodukter. De flesta med laktosintolerans tål den mäng laktos som finns i en deciliter mjölk. Laktosintolerans är mycket ovanligt hos barn under sex års ålder. Om man har genetisk ärftlighet för att utveckla laktosintolerans ökar känsligheten för laktos med åldern.

Vid mjölkproteinallergi tål man inte proteinerna i mjölken och måste utesluta all sorts mat med mjölk i. Mjölkproteinallergi är vanlig hos små barn men växer ofta bort.

Vill du veta mer om laktosintolerans och mjölkproteinallergi rekommenderar vi Livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Mitt barn är känslig mot laktos, hur gör jag då?

Den vanliga maten innehåller vanligtvis en så låg halt laktos att den räknas som laktoslåg kost och som de flesta kan äta vid en vanlig intolerans. Hårdost, bordsmargarin och smör i maten ingår alltid, då innehållet av laktos är nästintill obefintligt, Det finns alltid möjlighet att välja laktosfri mjölk som dryck. Laktosfri mat till de som upplever en känslighet serveras endast vid mjölkbaserad soppa, risgrynsgröt och pannkakor, inget läkarintyg krävs i dessa fall. Föreligger behovet av helt laktosfri kost alla dagar i veckan av andra medicinska skäl, krävs läkarintyg som styrker detta. Ange behovet av helt laktosfri kost under ”Övrigt” på specialkostblanketten och bifoga läkarintyg.

Får mitt barn fortsätta dricka havredryck fast mjölkproteinallergin är borta?

Ja, många barn som tidigare haft en mjölkproteinallergi kan ha svårt för smaken av vanlig mjölk som dryck. För dessa barn erbjuder vi att de kan få fortsätta med havredryck. Fyll i en anmälan och ange under övrigt att barnet vill fortsätta med havredryck som dryck men äter vanlig mat. Inget läkarintyg behövs i detta fall då det inte påverkar den vanliga maten. När det gäller yoghurt och fil tar man av den vanliga sorten som finns, inget växtbaserat alternativ erbjuds.

Hur gör jag för att få ett läkarintyg alternativt ett journalutdrag?

Ta kontakt med den vårdgivare som gjort utredningen och be att få ett läkarintyg för specialkost. Läkarintyget ska skrivas av en läkare med svensk legitimation. Har ingen utredning gjorts, kontakta vårdcentralen och be att få starta en utredning. Om utredning redan är gjord så kan ni även välja att bifoga en journalkopia som kan hämtas ut på 1177 Vårdguiden.

Vilka behöver inte ett läkarintyg?

Vegetarianer, veganer eller elever som exempelvis av religiösa skäl väljer en annan kost behöver inte ett läkarintyg. Barn och ungdomar med behov av anpassad kost på grund av exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) behöver heller inte läkarintyg. I dessa fall görs en plan upp i samråd med skolans kök och vårdnadshavare kring lämpliga anpassningar. Om det dock behövs en specialkost av medicinska skäl i kombination med ovanstående så krävs ett läkarintyg som styrker den medicinska specialkosten.

Hur ofta behöver jag förnya min anmälan om specialkost?

Anmälan om specialkost måste förnyas med jämna mellanrum, eftersom många växer ifrån sina allergier och behovet av specialkost kan förändras över tid. En ny anmälan om specialkost ska lämnas in när barnet börjar förskolan, förskoleklass, årskurs 4, 7 och gymnasium. En ny anmälan ska också lämnas in däremellan så fort det sker en förändring i specialkosten eller om barnet byter förskola eller skola. Glöm inte att samtidigt även lämna in aktuellt läkarintyg som styrker behovet av medicinsk specialkost. Vårdnadshavare ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Hur hanteras inlämnade uppgifter?

Intygen skickas till kostavdelningens funktionsbrevlåda via E-tjänsten, som hanteras av ansvarig handläggare. Inom förskolan förvaras specialkostintyg och läkarintyg hos rektorn. Inom skolan förvarar kostavdelningens handläggare läkarintyget.

Vad händer om jag inte får ett läkarintyg?

Köket serverar specialkost under maximalt en månad i avvaktan på läkarintyg. Har inget läkarintyg inkommit inom den tiden så tas specialkosten bort. Är en utredning påbörjad ska ett tidsbegränsat läkarintyg lämnas in som styrker behovet under utredningstiden.

Vad kostar ett läkarintyg?

Läkarintyg för specialkost är avgiftsfritt för alla upp till 20 år i hela Västra Götalandsregionen.

Pedagogiska måltider

Pedagogiska måltider är en arbetsuppgift i verksamheten där personalen aktivt deltar genom att skapa en god gemenskap runt bordet, skapa goda matvanor samt vara goda förebild och inspirera barn och elever att smaka av maten som erbjuds.