Läsårstider och lov i skolan

Läsåret 2022/23


Grundskolan

Läsårstider för elever i grundskolan (178 dagar)
Hösttermin: 2022-08-22 — 2022-12-22 (82 dagar)
Vårtermin: 2023-01-10 —2023-06-15 (96 dagar) OBS! Reviderat datum

Gymnasieskolan

Läsårstider för elever i gymnasieskolan (178 dagar)
Hösttermin: 2022-08-22 — 2022-12-22 (82 dagar) OBS! Reviderat datum
Vårtermin: 2023-01-11 — 2023-06-16 (96 dagar)

Läsåret 2022/2023 - lov/ledighet

Lediga

Höstterminen 2022
Eleverna är lediga: Fredag 16 september (vecka 37)
Måndag 31 oktober — fredag 4 november (vecka 44)
Måndag 28 november (vecka 48)

Vårterminen 2023
Eleverna i grundskolan är lediga: Måndag 9 januari (vecka 2)
Eleverna i gymnasieskolan är lediga: Måndag 9 januari och tisdag 10 januari (vecka 2)
Eleverna i grundskola och gymnasieskola är lediga:
Måndag 13 februari — fredag 17 februari (vecka 7)
Onsdag 8 mars (vecka 10)
Måndag 3 april —torsdag 6 april (vecka 14)
Fredag 19 maj (vecka 20)
Måndag 5 juni (vecka 23) OBS! Ny lovdag


Kompetensutvecklingsdagar för förskole- och fritidshemspersonal*:
Fredag 19 augusti och måndag 31 oktober 2022
Måndag 9 januari och måndag 19 juni 2023

Sommarstängt i förskola och fritidshem*:

Veckorna 28-29

* Jourförskola/fritidshem erbjuds.

Läsåret 2023/24

Grundskolan

Läsårstider för elever i grundskolan (178 dagar)
Hösttermin: 2023-08-16 – 2023-12-22 (86 dagar)
Vårtermin: 2024-01-10 – 2024-06-11 (92 dagar)

Gymnasieskolan

Läsårstider för elever i gymnasieskolan (178 dagar)
Hösttermin: 2023-08-16 – 2023-12-21 (87 dagar)
Vårtermin: 2024-01-10 – 2024-06-12 (91 dagar)

Läsåret 2023/2024 - lov/ledighet

Lediga

Höstterminen 2023
Fredag 15 september (vecka 37)
Måndag 30 oktober – fredag 3 november (vecka 44)
Måndag 27 november (vecka 48)

Vårterminen 2024
Måndag 8 januari – tisdag 9 januari (vecka 2)
Måndag 12 februari – fredag 16 februari (vecka 7)
Onsdag 6 mars (vecka 10)
Måndag 25 mars –torsdag 28 mars (vecka 13)
Fredag 10 maj (vecka 19)
Måndag 20 maj (vecka 21)
Fredag 7 juni (vecka 23)


Kompetensutvecklingsdagar för förskole- och fritidshemspersonal*:
Fredag 11 augusti och måndag 30 oktober 2023
Måndag 8 januari och måndag 17 juni 2024

Sommarstängt i förskola och fritidshem*:

Veckorna 28-29

* Jourförskola/fritidshem erbjuds.