Läsårstider och lov i skolan

Läsåret 2021/2022 för elever i grundskolan (178 dagar)

 • Skolstart 16 augusti 2021.
 • Hösttermin 2021: 16 augusti - 22 december (86 dagar)
 • Vårtermin 2022: 11 januari – 9 juni (92 dagar)

Lov/ledighet för elever i grundskolan

Ledighet höstterminen 2021

 • fredag 17 september (v. 37)
 • måndag 1 november – fredag 5 november (v. 44)
 • måndag 29 november (v. 48)

Komptensutvecklingsdagar för förskole- och fritidshemspersonal

 • fredag 13 augusti
 • måndag 1 november

Ledighet vårterminen 2022

Eleverna är lediga

 • måndag 10 januari (v. 2)
 • måndag 14 februari – fredag 18 februari (v. 7)
 • onsdag 9 mars (v. 10)
 • måndag 11 april – torsdag 14 april (v. 15)
 • måndag 9 maj (v. 19)
 • fredag 27 maj (v. 21)

Komptensutvecklingsdagar för förskole- och fritidshemspersonal

 • måndag 10 januari
 • måndag 13 juni

Läsåret 2021/22 på Ållebergsgymnasiet (178 dagar)

 • Skolstart 16 augusti 2021.
 • Hösttermin 2021: 16 augusti – 21 december( 85 dagar)
 • Vårtermin 2022: 11 januari – 10 juni (93 dagar)

Lov/ledighet för elever i gymnasieskolan

Ledighet höstterminen 2021

 • fredag 17 september (v. 37)
 • måndag 1 november – fredag 5 november (v. 44)
 • måndag 29 november (v. 48)

Ledighet vårterminen 2022

Eleverna är lediga

 • måndag 10 januari (v. 2)
 • måndag 14 februari – fredag 18 februari (v. 7)
 • onsdag 9 mars (v. 10)
 • måndag 11 april – torsdag 14 april (v. 15)
 • måndag 9 maj (v. 19)
 • fredag 27 maj (v. 21)