Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

 • Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
 • Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Fritidshem för skolbarn

 • Under den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar, har ditt barn rätt till plats på fritidshem.
 • Ansökan till fritidsplats ska göras i samband med skolplaceringen,
  via e-tjänst. Tänk på att en ansökan måste göras.
 • Efter ansökan till fritidshem erbjuds en plats på den skola barnet tillhör, från och med tidigast den 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass.
 • Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
 • Vid vårdnadshavarares arbetslöshet eller föräldraledighet upphör platsen utan uppsägningstid

Ansök till fritidshem

Du måste göra en ansökan till fritidsplats. Ansökan gör du via vår e-tjänstlänk till annan webbplats.

Fritidshem på skollov

Behöver ditt barn en fritidshemsplats endast på skolloven för attdu arbetar eller studerar?

Vi erbjuder den möjligheten på nedanstående längre skollov

 • Februarilovet
 • Påsklovet
 • Sommarlovet
 • Höstlovet
 • Jullovet

Blanketten med anmälan inklusive schema till lovfritidshem lämnas till expeditionen på barnets skola.

Taxan är 75 kronor per dag och elev. Maxtaxan får ej överskridas.

Plats i fritidshem kan förloras

 • Om den inte utnyttjas som överenskommits.
 • Om barnomsorgsavgiften inte betalats efter påminnelser.

Kompetensutvecklingsdagar

Samtliga fritidshem stängs under fyra gemensamma barnfria kompetensuvecklingsdagar per år. ”Jourfritidshem” erbjuds.
Vilka dagarna är - finner du här.

Schema

Du registrerar och ändrar ditt schema via e-tjänst/applänk till annan webbplats i Tempus.
I Tempus anmäler du även frånvaro och ledighet.

Sommar- och julöppet

 • Under sommar och jul planeras verksamheten efter antalet anmälda barn fritidshem slås samman.
 • Under två sommarveckor är fritidshemmen helt stängda. Ett fritidshem i Falköpings tätort har jouröppet under dessa veckor. Vanligtvis är det vecka 29-30.

Avgift för fritidshem

Avgift för fritidshem


Barn


Procent av inkomst


Max 2021


Barn 1


2 procent


1 007 kronor


Barn 2


1 procent


503 kronor


Barn 3


1 procent


503 kronor

Barn 1 är alltid det yngsta barnet.
Barn 2 är alltid barn 2 oavsett förskola 1-5 år eller fritidshem.

Högsta sammanlagda taxa per månad är 2 957 kronor.

Debitering

Avgiften för fritidshem tas ut för innevarande månad. För barn som är inskrivet del av månad vid placeringsstart eller uppsägning reduceras avgiften. Fakturor skickas 12 månader per år.

Fritidshem på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid är avsedd för barn mellan 1-12 år vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Denna omsorg är förlagd till Hästbackens förskola på Fogdegatan 3 i Falköping.

Målgruppen är barn till ensamstående föräldrar med arbetstider på kvällar, nätter och helger och sammanboende föräldrar där båda har sådana arbetstider.

Kontakt fritidshem

Broddetorpsskolans fritidshem
0515-88 63 85,  0702-43 40 39

Centralskolans fritidshem
Berguven: 0515-88 46 29
Kattugglan: 0515-88 52 01, 0734-61 97 31

Dotorpsskolans fritidshem
0515-88 57 15 , 0768-35 73 75

Flobyskolans fritidshem
0515-88 65 92, 0702-26 23 50

Gudhemsskolans fritidshem
0515-88 65 10, 0702-78 50 75

Gustaf Dalénskolans fritidshem
Borgen: 0515-88 63 65 , 0701-71 99 54
Båten: 0515-88 63 64, 0701-73 50 31

Kinnarpsskolans fritidshem
Lilla fritids: 0515-88 59 17, 0703-75 88 70
Stora fritids: 0515-88 59 36

Mössebergsskolans fritidshem
Diamanten: 0515-88 55 34, 0722-17 79 67
Smaragden: 0515-88 55 12
Rubinen: 0515-88 55 10
Topazen: 0515-88 55 07

Odensbergsskolans fritidshem
0515-88 66 62

Vartoftaskolans fritidshem
0515-88 65 27, 0702-95 75 55

Vindängenskolans fritidshem
Grön: 0515-88 53 15, 0725-03 58 45
Gul: 0515-88 53 99, 0761-41 17 56
Röd: 0515-88 53 96, 0702-01 25 37
Blå: 0515-88 53 93, 0761-41 16 61
Turkos: 0722-49 28 81
Orange: 0515-88 53 28, 0734-61 25 68

Yllestads fritidshems fritidshem
0515-88 66 38,  0767-85 76 54

Åsarpsskolans fritidshem
0515-88 59 71, 0730-31 40 85

Åttagårdsskolans fritidshem
0515-88 61 31

Fritidshem tätort

Rektor

 • Centralskolan, Sankt Olofsgatan 34, 521 35 Falköping, 0515-88 53 07
 • Dotorpsskolan, Dotorpsgatan 70, 521 34 Falköping, 0515-88 57 40
 • Mössebergsskolan, Scheelegatan 23, 521 31 Falköping, 0515-88 55 04
 • Vindängenskolan, Bengt Heljesgatan 3, 521 40 Falköping, 0515-88 54 20
 • Åttagårdsskolan, Hjelmarsrörsgatan 6, 521 45 Falköping, 0515-88 61 29

Fritidshem landsbygd

Rektor

 • Broddetorpsskolan, Falköpingsvägen 14, 521 98 Broddetorp, 0515-88 65 01
 • Flobyskolan, Kungsgatan 32, 521 51 Floby, 0515-88 65 67
 • Gudhemsskolan, Klostervägen 24, Box 4189, 521 04 Gudhem, 0515-88 65 01
 • Gustaf Dalénskolan, Slingvägen 40A, 521 61 Stenstorp, 0515-88 63 36
 • Kinnarpsskolan, Tångavägen 7, 521 73 Kinnarp, 0515-88 59 25
 • Odensbergsskolan, Valabergsvägen 36, 521 92 Falköping, 0515-88 65 67
 • Vartoftaskolan, Skolgatan 9, Box 7, 521 05 Vartofta, 0515-88 65 21
 • Yllestads fritidshem, Yllestads skola, 2 521 95 Kättilstorp, 0515-88 59 02
 • Åsarpsskolan, Ellis väg 2, 521 70 Åsarp, 0515-88 59 25

Övergripande frågor

Har du övergripande frågor som rör ett fritidshem, kontaktar du rektor på fritidshemmet.

Har du övergripande frågor som fritidsverksamheten är du välkommen att kontakta Henrik Ader som är verksamhetschef för fritidshem, 0515-88 56 20.

Tempus

Uppsägning av fritidshemsplats

 • Uppsägningstiden är 2 månader
 • Du säger upp fritidshemsplatsen via e-tjänstlänk till annan webbplats  på falkoping.se
 • Uppsägningstiden räknas från det datum uppsägningen registreras på
  e-tjänstenlänk till annan webbplats på falkoping.se.
 • Avgift tas ut för de två uppsägningsmånaderna
 • Vid vårdnadshavarares arbetslöshet eller föräldraledighet upphör platsen utan uppsägningstid