Förskoleklass

Alla barn som bor i Sverige ska gå i förskoleklass från höstterminen det år då de fyller sex år.

Förskoleklassen är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Den stimulerar elevernas utveckling och lärande och förbereder dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är gratis.

Verksamheten pågår under max 6 timmar per dag. Resten av dagen kan eleverna vara i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet.